Aktuellt från PelletsFörbundet

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 2 maj 2024
 • PF-nytt
 • PelletsFörbundet

Luftvärmepump och pelletskamin – en smart lösning

Att komplettera en luft/luft värmepump med en pelletskamin eller en luft/vattenvärmepump med en vattenmantlad pelletskamin kan bli en bra affär,…

 • 29 april 2024
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Revidering av utsläppsfaktor för pellets på gång

När projektansökningar om bidrag från Klimatklivet utvärderas är den så kallade utsläppsfaktorn, hur mycket koldioxid per kWh ett visst energislag…

 • 29 april 2024
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Bioenergi kartlägger produktionsmålen av pellets 2024

Pelletsproducenterna egna produktionsmål för 2024 motsvarar en produktion på 1 854 485 ton pellets motsvarande 8,9 TWh. Det är en…

 • 10 april 2024
 • PF-nytt
 • Joline Ekman

NCC bygger Moelvens nya pelletsfabrik i Karlskoga

NCC och Moelven har inlett arbetet med att bygga den nya pelletsfabriken vid Valåsen i Karlskoga. Arbetet omfattar två byggnader,…

 • 10 april 2024
 • PF-nytt
 • Joline Ekman

Lägre pelletspriser under årets första månader

Pelletsprisindex för tre ton bulk levererat till villa minskade från 228,1 i januari 2024 till 227,6 i februari.

 • 13 mars 2024
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Jøtul Group lanserar pelletskaminer i Sverige i samarbete med Eldabutikerna

I samarbete med Elda lanserar Jøtul Group en serie pelletskaminer på den svenska marknaden. Produkterna kommer från varumärket Ravelli, som…

 • 30 januari 2024
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Statistikrapport 1-2023 finns tillgänglig för medlemmar

Den första versionen av PelletsFörbundets rapport om statistik för 2023 finns tillgänglig för medlemmar i PelletsFörbundet genom att logga in…

 • 3 november 2023
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Mantex ny medlem i PelletsFörbundet

Mantex har blivit medlem i PelletsFörbundet. Försäljnings- och marknadschef Martin Frid svarar här på några frågor om vad Mantex gör…

 • 13 oktober 2023
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Boverket ger klartecken för småhusbidrag till pelletskaminer för att ersätta el

Boverket har fattat ett beslut som innebär att materialkostnaden för inköp av pelletskamin och annat material som är nödvändigt för…

 • 6 oktober 2023
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Pelletskaminer – ett effektivt sätt att minska både el- och gasanvändningen samt eleffektbristen i Sverige

Vad händer med det så kallade småhusbidraget, förordning 2023:402, om bidrag för energieffektivisering i småhus? Länsstyrelser runt om i landet…

Vi använder oss av cookies. Läs mer