Utbildning pelletsvärme

PelletsFörbundet har sponsrat en serie webföreläsningar för hushåll med pelletsvärme.

Bengt-Erik

Här har du möjlighet att gratis få lyssna till Bengt-Erik Löfgren som samlat svaren till många av de frågor som poppat upp inom gruppen Vi som eldar med pellets på Facebook. Bland annat får du veta varför pelletsvärme ger trygg värme.

Pelletsföreläsning 1 – Inblick i pelletsvärme

Här är några frågor som tas upp:

  • Har köpt ett hus med pelletsvärme, novis på detta. Vad ska jag tänka på?
  • Vad säger askans färg och form om förbränningen?
  • Hur ofta ska jag behöva sota?
  • Varför har pellets blivit så dyr?
  • Får jag mickla och skruva själv?
  • Varför sotar viss pellets mer än andra fakrikat?
  • Varför måste tilluftventilen i pannrummet vara öppen?


Pelletsföreläsning 2 – Beräkna pelletsbehov
och hitta felet när pelletsvärmen krånglar

Här handlar det om följande frågor:

  • Hur kan jag räkna ut en ungefärlig energiförbrukning för mitt hus?
  • Hur ska jag tänka när grejorna inte fungerar som tänkt?

Vi använder oss av cookies. Läs mer