ENplus®

ENplus® är ett världsledande, transparent och oberoende certifieringssystem för träpellets. Från produktion till leverans garanterar vi kvalitet och motverkar bedrägerier genom hela leverantörskedjan.

ENplus® drivs som ett certifieringssystem med tredjepart. Med det uttrycket menas att ett totalt oberoende garanteras. Det betyder att efterlevnad kontrolleras av ackrediterade organisationer, vidare betyder det att utveckling och uppdateringar av våra krav skapas under totalt oberoende. I korthet betyder det att pelletskvalitet är det yttersta målet och det som räknas.

PelletsFörbundet är National Promoting Association till ENplus®, i samarbete med Svebio. Vi är alltså en representant i Sverige för certifieringssystemet ENplus®. Vi kommer arrangera utbildningstillfällen för kvalitetsansvariga hos certifierade pelletsproducenter och distributörer.

logo_enplus_700

Vi använder oss av cookies. Läs mer