Våra publikationer

Här hittar du vår rapporter, nyhetsbrev, publikationer med mera.

iStock-FabrikaCr-Pellets

AKTUELLT:

Pelletsvision – PelletsFörbundets analys
om pelletsutvecklingen i Sverige

Sammanfattningsvis visar vår analys att det finns en potential att öka pelletsanvändningen med omkring 4 TWh, huvudsakligen inom industrin. Vi har då inte inkluderat användning av torrefierad pellets eller pellets som råvara för biokol i järn/stålindustrin. Vi har inte heller räknat med någon omfattande konvertering från elvärme i småhus, men däremot räknat med bred introduktion av pelletskaminer för att kapa effekttoppar.

Den svenska användningen av pellets var 8,6 TWh 2018, enligt statistik från PelletsFörbundet. Det var en kraftig ökning från 7,3 TWh året innan. Under senare år har volymen varierat kring 7 – 8 TWh. En ökning med 4 TWh skulle motsvara en ökning med cirka 50 %.

Ladda ned och läs visionen (feb 2020)

Nyhetsbrev

2021:

Medlemsbrev PF Nr 1-2021 (januari)
Medlemsbrev PF Nr 2-2021 (april)

2020:

Medlemsbrev PF Nr 1-2020
Medlemsbrev PF Nr 2-2020
Medlemsbrev PF Nr 3-2020
Medlemsbrev PF Nr 4-2020

2019:

Medlemsbrev PF Nr 1-2019
Medlemsbrev PF Nr 2-2019
Medlemsbrev PF Nr 3-2019
Medlemsbrev PF Nr 4-2019

2018:

Medlemsbrev PF Nr 1-2018
Medlemsbrev PF Nr 2-2018
Medlemsbrev PF Nr 3-2018
Medlemsbrev PF Nr 4-2018
Medlemsbrev PF Nr 5- 2018
Medlemsbrev PF Nr 6-2018
Medlemsbrev PF Nr 7-2018
Medlemsbrev PF Nr 8-2018
Medlemsbrev PF Nr 9-2018

Faktablad:

Mer läsning:

  • Bioenergi
    Tidningen Bioenergi kommer ut 6 gånger per år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning. Varje år producerar Svebio tillsammans med tidningen Bioenergi ett antal intressanta kartor; Pellets i Sverige, Biovärme i Sverige, Biokraft i Sverige samt Industrikartan.
  • Svebio
  • Bioenergy Europe

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer