Energipris

En jämförelse av energipriser för villamarknaden visas som öre per kWh för pellets, el och olja.

Denna jämförelse mellan olika energibärare visar hur pellets alltjämt ligger på en låg prisnivå som gör bränslet konkurrenskraftigt för uppvärmning av villor. Elpriset har inte påverkat pelletspriset som under en lång period legat i princip helt stilla. Även konsumentprisindex KPI visas i röd streckad linje, mot höger axel. Källa Energiläget i siffror, Energimyndigheten samt Pelletsförbundet. Elpris är hämtat från SCB och gäller för en elvärmd villa med rörligt elpris.

Vi använder oss av cookies. Läs mer