Energipriser

En jämförelse av energipriser för villamarknaden 2010-2023

Prisdiagram 2023

Prisdiagram januari 2019 – september 2023, uppdaterad 2023-10-25

Diagram 1 visar månadpriser för el och pellet från januari 2019 till september 2023. Priset för pellets är månadspris för Villa säck 16 kg, Villa bulk 3 ton samt Bulk mellan 15 ton inklusive moms och leverans.

Elpriset är hämtat från SCB och gäller rörligt elpris för villa med elvärme. Påslag, elcertifikat energiskatt, nätavgift och moms är uppskattat till 95 öre/kWh inkl moms. Priserna visas för respektive elområde.

Källa elpriser: SCB
Källa Pelletspriser: PelletsFörbundet.

 

 

Diagram 2 visar en historisk jämförelse mellan priset för pellets, el och olja från 2010 fram till och med 2019, öre/kWh.

Även konsumentprisindex KPI visas i röd streckad linje, mot höger axel.
Källa: Energiläget i siffror, Energimyndigheten samt Pelletsförbundet. Elpris är hämtat från SCB och gäller för en elvärmd villa med rörligt elpris.

Vi använder oss av cookies. Läs mer