Pelletsprisindex

Prisuppgifterna bygger på försäljningspris till kund inklusive leverans varje månad. Priserna inhämtas varje månad. Sedan viktas priserna mot enskilda företags levererade volymer under föregående år. Index beräknas på nationell bas och avser procentuell förändring mot basmånaden (vägt medelvärde). Pelletsprisindex publiceras den 20:e varje månad och gäller föregående månad.

Vi inhämtar prisuppgifter från alla pelletsproducenter, alltså inte enbart från medlemsföretagen. Pelletsprisindex baseras på uppgifter från tillverkare motsvarande drygt 85 % av den pellets som används i Sverige. Mindre justeringar kan komma att göras i efterhand på grund av sent inkomna svar från producenterna.

Vi sammanställer index för tre olika leveransformer:

  • Pelletsprisindex – Leveransform Villa Säck, 16 kg
    Återförsäljarpris till slutkund (villakund) för 16 kg säckar, 832 kg/pall inklusive moms och leverans inom 100 km radie, minst 4 pallar per leverans.
  • Pelletsprisindex – Leveransform Villa Bulk, minst 3 ton
    Återförsäljarpris till slutkund (villakund) inklusive moms och  leverans inom 100 km radie, minst 3 ton per leverans.
  • Pelletsprisindex – Leveransform Bulk mellan, minst 15 ton
    Pris till slutkund (mellanskalig användning i fastigheter och industri) exklusive moms och  inklusive leverans inom 100 km radie, minst 15 ton per leverans.

Pelletsprisindex – Leveransform Villa Säck, 16 kg

 År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug SepOkt NovDecPublicerad
2009100103.1103.1107.4
2010107107107107107108.6108.6108.6108.6107.8107.4107.4
2011107.4107.4106.6106.8106.8106.8106.8106.8106.8104.3103.4103.4
2012103.296.79695.698.398.29697.193.195.596.296.3
20139897.998.697.697.598.197.698.899.398.497.997.9
2014100.8100.6101.399.3102.110098.999.2100.6100.5100.6100,8 
2015102.3102.9101100.9103.4100.2103.4102.5102.5100.8101.3101.3
2016104.4104.4104.4103.5103.5104.9103.4102.2103.2103.6103.6103.6
2017103.1103.1103.1101.4101.3101.3101.5102.1102.1103.1103.1103.4
2018104.7106106.5105.5107.3107.2110.5112.2116.4116.5118.4119.9
2019127.8127.8128.1130.3130.3130.5129.1129.8132.3127126127.1
2020126,7126,7126,7126,1126,1126,1131,0128,0127,1127,3127,2126,32021-04-23
2021127,4127,4127,4127,9127,8
127,8126,8126,7127,9
128,0129,0130,32022-01-31
2022134,8137,0137,4137,0139,8155,2165,0186,1213,8
218,4220,4217,02023-02-03
2023
217,1217,7217,3209,7210,5
211,0211,6
214,6218,7219,8217,3218,62024-01-20
2024216,3215,1212,4211,6211,12024-06-18
Minst 4 st pallar, inklusive leverans (inom 10 mil), basår september 2009.

 

Pelletsprisindex – Leveransform Villa Bulk, minst 3 ton

År Jan Feb Mar AprMaj Jun Jul Aug Sep Okt NovDecPublicerad
2006100102,6105,6106,8107,6
2007109109109108,6108,6108,4108,4108,9108,9109,2109,2109,3
2008108,4105,9108,6108,6107,8107,9108,8108,9108,6108,4112113,9
2009117,3118,2120,4120,7121,1121,8121,3121,9124,8126,2126,7127
2010126,4126126,5126,6126,7126,7126,5126,4125,3126,8126,4126,6
2011125,5125,5123,3124,8124,1120,6121,4119119,9120,9120,9120,7
2012120,9119120,4120,7120,8120,6118,1119,6111,6113,7113,8114,1
2013116,3117119118,9118,9119,1115,4113,6112,9113,4121120,9
2014119,6119,8120119,9120,1119,4119,9118,7117,8119,4119,6119,8
2015117,4116,1115,3115,2114,6115,9120,2119,9117,6117,5117117
2016117,5117,5117,5117,5117,3117,3121,6119,5120,8121121120,1
2017116,2116,2116,2115,5115,1115115,5115,5115,3116116116,6
2018117,7119,7118,3115,7118,7118,7120,7123,4129,8129131,6133,5
2019136,7136,3138,8137,3137,4137,9139,9141,2141,5139140140,2
2020140,0140,0140,0140,3140,3140,3139,6137,7135,8134,3133,9133,22021-04-23
2021133,8133,8133,8134,4134,4134,4134,7134,3134,3
136,9137,5140,4
2022-01-31
2022150,9150,9152,3154,7154,5168,4170,4204,1
224,3229,4229,0229,92023-02-03
2023230,8231,8232,5228,1223,4223,2224,3
225,6227,1227,1227,2
227,72024-01-20
2024228,1
227,6217,0224,5
224,42024-06-18
Inklusive leverans (inom 10 mil), basår augusti 2006.

 

Pelletsprisindex – Leveransform Bulk Mellan, minst 15 ton

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDecPublicerad
2009 100,0 102,6 104,0103,7
2010 103,0 102,9 102,9 103,9 104,2 103,5 102,0 101,7 102,0 101,4 100,9100,1
2011 98,9 99,0 99,7 100,499,9 99,2 100,5 100,7 99,7 99,4 100,3101,7
2012 99,5 103,9 104,1 104,1 103,8 102,9 102,2 102,8 103,1 99,8 100 100,2
2013101,9102,5101,8100,8100,7101,199,2100,1 107,0 107,0100,4101,3
2014100,3101,3102,7101,2102,8103101,4102,3101102,2 102,4102,8
201598,496,7102,3102,5102,2101,698,597,797,998,198,798,1
201698,798,397,595,996,397,194,690,693,598,398,198,5
201793,593,393,895,593,995,794,294,194,194,594,494,6
201892,694,294,495,193,592,692,695,197,597,899,4101,5
2019101,2101,2101,9102,2103,3102,9104,4105,6106,9111,2112112,4
2020114,4114,6114,4114,5114,7115,2114,7113,4113,1112,0111,5111,22021-04-23
2021113,1112,9112,4114,3114,2113,7
113,4114,2113,2111,6113,1116,82022-01-31
2022120,7123,8124,3123,9125,0135,4137,7156,5
159,8
164,5169,2175,92023-02-03
2023156,6159,5157,9157,9152,0154,8159,1
175,7179,6182,9184,3184,62024-01-20
2024179,2
174,8175,1177,4174,82024-06-18
Inklusive leverans (inom 10 mil), basår september 2009.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer