Om pellets

Pellets är ett bränsle från vår i särklass största förnyelsebara resurs; skogen. I stort sett all pellets som produceras i Sverige består av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån. Råvaran komprimeras under högt tryck och formar små stavar av träfibrer med mycket högt energiinnehåll. Tillverkningen av pellets kan ses som ett sätt att ”förädla sågspån” till ett lagringsbart och transporteffektivt bränsle som kan flytta stora mängder energi från skogen till slutanvändarna.

pellets

För första gången på över tio år var Sverige nettoexportör av pellets 2020.

Vad är pellets?

Pellets är ett träbaserat bränsle med högt energinnehåll som används för uppvärmningsändamål. Som privatperson kan du välja mellan tre olika sorters värmesystem; panna, kamin eller brännare. Pellets används också i flerbostadshus i värmecentraler eller i fjärr- eller kraftvärmeverk.

Den svenska pelletsen håller mycket hög kvalitet och det finns gott om råvara. Råvaran som används är inhemsk och lokalproducerad och pengarna stannar kvar både i den lokala ekonomin och i företaget. I Sverige finns pelletsfabriker utspridda över hela landet. Råvaran kan på så vis hämtas från närområdet, vilket minimerar transporter. I dag finns det ca 80 st. pelletsfabriker spridda över landet med varierande produktionskapacitet. För varje TWh bioenergi som levereras och används kommersiellt brukar innebära, direkt och indirekt, ca 250-300 st. arbetstillfällen.

Att verka för en ökad pelletsanvändning för uppvärmning är en självklarhet mot bakgrund av de utmaningar och krav vi har på en effektivare energianvändning och minskade fossila växthusgasutsläpp

Pelletsproduktion

Träpellets kommer från skogens träd. Normalt används sågspån direkt från sågverken som råvara i processen, vilket innebär att ta tillvara och förädla det spill och de biprodukter som uppstår när träden blir till virke av olika slag. Produktionen är en industriell process där råvaran torkas, komprimeras, kyls och förpackas. Pellets tillverkas i flera produktionsanläggningar runt om i landet.

  1. Avskiljning – Först avskiljs eventuella främmande föremål, t.ex. sten, grus och metallföremål för att få ett rent bränsle. Detta sker även på fler ställen under tillverkningsprocessen.
  2. Sönderdelning – Större partiklar sönderdelas i kvarnar till lämplig storlek. Finare fraktioner blir pellets.
  3. Pelletering – Den nu torra råvaran med rätt fraktion matas in i pelletspressar. Huvudbeståndsdelarna är trä med sitt naturliga innehåll av cellulosa och lignin. När trä pressas under mycket högt tryck höjs temperaturen och ligninet binder ihop spånet (partiklarna) till pellets. Den nypressade pelletsen passerar genom en kylare så att ligninet får stelna.
  4. Förpackning – Färdig pellets förpackas i säckar eller lastas på bulkbil för vidare leverans

Förvaring

Ett förråd ska skydda pellets väl mot fukt, vara tätt, vara väl ventilerat och avluftningen bör vara tillfredsställande. Förrådet rekommenderas kunna ta emot minst 3 ton pellets samt dessutom rymma en viss reservkvantitet och ta hänsyn till rasvinklar på pellets.

För att klara 3 tons leveranser bör den effektiva fyllnadsvolymen uppgå till minst 6-8 m3. Ett ton pellets motsvarar en volym på ca 1,6 m3. Manlucka och titthål bör monteras så att man lätt kan komma in i förrådet för att kontrollera fyllnadsnivån och kvaliteten. Förrådets bottenlutning mot bottenskruven bör vara mellan 45° och 55° och utförd med en hård glatt yta för att minimera risken för valvning. Högre vinkel innebär att förrådet i princip blir självtömmande och en lägre vinkel innebär eventuellt mer manuellt arbete vid sluttömning av förrådet. Tänk på att pellets lätt suger åt sig vatten, skydda den därför från ytterväggar, källargolv och liknande.

En byggfackman kan ge dig råd angående materialval och dimensionering av reglar, skivor mm. Kontrollera också eventuella brandkrav med tanke på erforderlig tjocklek mineralisolering och gips.

Läs mer om förvaring »

Vi använder oss av cookies. Läs mer