Våra nätverk & samarbeten

Som medlem i PelletsFörbundet får du medverka på våra nätverksträffar och vara delaktig i våra projekt.

  • Swedish Bioenergy Climate Solutions

Det finns en stor potential för export av svensk teknik och kunskap inom bioenergiområdet på marknader både inom och utanför Europa. Affärs- och tillväxtmöjligheter finns för många svenska bioenergiföretag bl.a. inom skogsbränsleteknik, salixteknik, biogas-, pelleterings och alternativa förädlingstekniker samt teknik för biobränslebaserad el- och värmeproduktion. Av marknaderna i Europa är Frankrike, som har infört en relativt hög CO2-skatt, troligen den marknad som inledningsvis kommer att prioriteras. För marknaden i Nordamerika ser företagen Kanada som en intressant inkörsport i och med undertecknandet av CETA-avtalet.

”Swedish Bioenergy Climate Solutions” har fått stöd av Energimyndigheten för att finansiera ett sekretariat som kan hjälpa till att nå ut internationellt med svensk teknik, innovationer och tjänster inom bioenergiområdet. Projektarbetet leds av en projektgrupp bestående av RISE, Svebio, PelletsFörbundet och Skogforsk. Kontaktperson hos Svebio är Gustav Melin, vd.

Läs mer på www.svebioclimate.se

Vi använder oss av cookies. Läs mer