Våra nätverk & samarbeten

Som medlem i PelletsFörbundet får du medverka på våra nätverksträffar och vara delaktig i våra projekt.

  • ENplus®

ENplus® är ett världsledande, transparent och oberoende certifieringssystem för träpellets. Från produktion till leverans garanterar vi kvalitet och motverkar bedrägerier genom hela leverantörskedjan. Läs mer

  • The European Pellet Council (EPC)

The European Pellet Council (EPC) är den samlande rösten för träpelletssektorn i Europa. Läs mer

  • Swedish Bioenergy Climate Solutions

”Swedish Bioenergy Climate Solutions” har fått stöd av Energimyndigheten för att finansiera ett sekretariat som kan hjälpa till att nå ut internationellt med svensk teknik, innovationer och tjänster inom bioenergiområdet. Projektarbetet leds av en projektgrupp bestående av RISE, Svebio, PelletsFörbundet och Skogforsk. Läs mer på www.svebioclimate.se

Vi använder oss av cookies. Läs mer