När är pellets mer prisvärt än el?

Pelletspriset har varit 60 till 98 öre per kWh lägre än elpriset i alla elområden under november, december och januari värmesäsongen 2023-2024. Det visar Pelletsförbundets jämförelse mellan kostnaden för att använda elpatron respektive pellets i en pelletspanna.

Publicerad 2024-03-01

Elpriset varierar kraftigt och är oftast högre under på vintern när energi för uppvärmning behövs som mest. Priset för pellets varierar inte på samma sätt mellan olika månader. Även om pelletspriset var högre under 2023 jämfört med tidigare var det inte lika högt som elpriset, särskilt under vintermånaderna är skillnaden stor, visar Pelletsförbundets analys.

Slutsatsen är att du som har en pelletspanna gör klokt i att använda pellets särskilt under de månader då det är som kallast och behövs som mest energi för att värma upp huset.

 

Prisdiagram 240306

Jämförelse av kostnad för att använda elpatron jämfört med pellets i en pelletspanna, med hänsyn tagit till verkningsgrad.*                                                                                                                              *Se förklaring längst ner.

Pelletspriset är ofta lägre än elpriset

Också varmare månader av året är pelletspriset ofta lägre än elpriset. Förklaringen är att även om elpriset på Nordpool är lågt tillkommer spotpålägg, elcertifikat och moms, motsvarande cirka 10,5 öre/kWh. Till det kommer nätavgift, energiskatt och moms. Både nätavgift och energiskatt varierar i landet, full energiskatt och moms är 53,5 öre/kWh och nätavgiften med moms är i Pelletsförbundets exempel 30 öre/kWh. Det betyder att villaägaren totalt betalar 94 öre per kWh utöver elpriset på Nordpool.

Fast avgift för elnät och fast avgift för elenergi tillkommer och går inte att påverka.

Vissa nätbolag har börjat ta ut en effektavgift. Denna går att påverka genom att minska det maximala eleffektbehov i huset.

 

Räkna med alla delar av priset

Energiskatten för el höjdes med 9,2 procent till 53,5 öre den 1 januari 2024. Jämfört med 2022 är höjningen 18,9 procent på energiskatten. Flera nätbolag har höjt eller planerar att höja nätavgiften. Till exempel har Vattenfall Eldistribution höjt nätavgiften med hela 66 procent, eller 13,5 öre/kWh i Solna den 1 januari 2024.

Det är viktigt att lägga ihop alla avgifter utöver elpriset på NordPool och hålla koll på eventuella prisändringar som sker.

I vårt exempel har villaägaren ett elavtal med rörligt elpris, det kan vara ett genomsnittligt pris per månad, eller ett volymvägt elpris per månad.

Villaägare som har valt ett timpris får större variationer i elpris och kan optimera sin energianläggning timme för timme.

 

Därför ska du vara stolt över att använda pelletsvärme!

Pelletsförbundet påminner om några fördelar med pelletsvärme:

Ger energi när den behövs som mest
När det behövs som mest ger pellets värme till stabilt pris oberoende om det är kallt, mörkt eller vindstilla.

Ofta lägre kostnad än el
När elen växlar i pris och kan bli dyr har pellets ett jämt, förutsägbart och ofta lägre pris.

Värme om strömmen går
Med pellet på lager hemma och batteri med en omvandlare som ger 230 V växelström till din pelletsanläggning har du värme i huset även det blir strömavbrott på elnätet.

Pellets är förnybar energi
Pellets är förnybar energi baserad på restprodukter skogsvärdekedjan som sågspån och kutterspån.

Vinter = pelletsvärme!
Pelletsvärme har ofta fördelaktigt pris, men har störst fördel under vintermånaderna. Utgå från dina förutsättningar för att veta när det är som bäst med pellets.

 

*Förklaring till diagrammet ovan

Pelletspris
Diagrammet visar pellets pris inklusive leverans och moms samt med justerat med hänsyn taget till verkningsgrad. Vi visar pris för pellets levererad i 16 kg säck och priset för pellets levererad som minst tre ton bulk. Vi har justerat upp priset med hänsyn tagit till förluster i pannan räknat med 85 procent verkningsgrad. Pelletspriserna är hämtade från Pelletsförbundets hemsida.

Elpris
Består av fem delar, energiskatt, nätavgift, spotpålägg, elcertifikat och spotpris på el i snitt per månad.

Energiskatt
Energiskatt varierar i landet, full energiskatt och moms är 53,5 öre/kWh 2024

Nätavgift
Nätavgiften med moms är i vårt exempel 30 öre/kWh.

Pålägg och elcertifikat
10,5 öre/kWh bestående av spotpålägg och elcertifikat inklusive moms.

Det innebär att villaägaren totalt betalar 94 öre/kWh inklusive moms innan spotpris på el med moms läggs på.

Vi har räknat upp elpriset med hänsyn taget till förluster i pannan vid användning av elpatron, med hänsyn till 95 procent verkningsgrad.

Elpriset är rörligt elpris hämtat från SCBs statistik för elpris för villa med elvärme.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer