Leveransvolymer

Pelletsindustrin redovisar varje år levererade volymer på Sverigemarknaden föregående år. Data samlas in från våra pelletsproducenter och justeras mot icke-medlemmars levererade volymer samt export och import.

Leveransvolym redovisas per kategorierna:

  • Stora kunder >2 MW
  • Mellanskala 25 kW-2 MW
  • Villa bulk <25 kW
  • Villa säck <25 kW
  • export och leverans till annan producent

Leveransvolym från svenska pelletsproducenter baseras på uppgifter från 24 st företag vilket motsvarar 89 % av total uppskattad producerad volym. Alla större producenter har lämnat uppgifter och några mindre. Därutöver saknas uppgift från ett 30-tal mindre producenter och deras volymer uppskattas baserat på tidigare års inhämtade siffror. Uppgifter om eventuell lagervolym hos producenter ingår inte i inhämtade uppgifter.

Leveransvolym Sverigemarknaden (ton)

ÅrProduktion, medlemExport Import Produktion, ej medlem Totalt Svensk marknad Uppskattad villamarknad Publicerad
1997417.8407.57963.532 20.000493.79339.000
1998 426.823 12.90782.40240.000 536.31858.000
1999480.33425.898116.21260.000630.64881.000
2000468.69320.414157.75380.000686.03280.000
2001682.05349.363173.593100.000906.283150.000
2002646.49436.113171.957120.000902.338235.000
2003700.0405.800265.512169.0001.128.752297.000
2004765.20419.638340.946150.0001.236.512345.000
20051.093.359143.903330.000193.5541.473.000 458.000
20061.214.746128.663350.000148.0651.679.000550.000
20071.302.77454.455358.43556.4561.715.000590.000
20081.386.94791.534362.372192.2151.850.000548.000
20091.387.82388.212430.389188.0001.918.000600.000
20101.493.40564.610695.043156.1622.280.000625.000
20111.319.789126.806665.41524.1021.882.500570.000
20121.171.685128.506490.686165.9351.699.800559.000
20131.024.403162.479712.647281.3801.855.951571.000
20141.172.392340.077521.605316.3341.646.798531.980
20151.110.244244.585345.992437.8031.649.454535.264
20161.114.628240.170297.023434.9651.606.446534.435
20171.250.572226.066301.370172.2461.528.167537.915
20181.481.961174.684394.538363.2581.784.132699.718
rev. 2020-04-21
20191.247.366133.392443.708385.1661.729.265546.0382020-04-21
20201.145.027163.186126.513352.5921.255.196395.6812021-03-11
20211.470.230282.442153.549407.6631.446.320370.2682024-02-02
20221.274.630232.397198.715451.1341.437.690i.u.2024-02-02
Pelletsindustrin redovisar varje år levererade volymer under föregående år. Underlag samlas in från alla större svenska pelletsproducenter och justeras mot uppskattade levererade volymer där vi inte fått in underlag samt mot export och import. Notera att leveranserna kan komma att justeras för sent inkomna svar t.o.m. Q1.

Vi använder oss av cookies. Läs mer