Statistik

PelletsFörbundet sammanställer kontinuerligt statistik på leveransvolymer och prisutveckling för den svenska marknaden. Eftersom våra medlemmar står för majoriteten av den svenska pelletsproduktionen är statistiken mycket representativ för marknaden och används därför regelbundet som referensunderlag.

Här redovisar vi svensk statistik över pelletspris och pelletsanvändning uppdelat på följande sätt.

  1. Pelletsprisindex
  2. Energipris
  3. Leveransvolymer, Sverigemarknaden

Vi använder oss av cookies. Läs mer