Om oss

Varje dag arbetar PelletsFörbundet med att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen.

Vision

Pellets ska vara ett självklart alternativ i varje diskussion kring hållbara energilösningar!

Varje dag arbetar PelletsFörbundet med att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen. Det är vårt uppdrag. Men för att vi verkligen ska kunna göra skillnad för branschen behöver vi jobba hårt för att lyfta det som är allas vårt gemensamma intresse – pellets. Och vi behöver använda de gemensamma krafter som kännetecknar vår organisation – kunskap, samarbete och inflytande.

Vår målsättning är att pellets ska få en naturlig plats i energidiskussionen. På alla olika nivåer i samhället. När det handlar om hållbara energilösningar så ska pellets vara en självklarhet. Då har vi nått vår vision.

Vårt mål är att pellets ska ta en allt större plats på energimarknaden. Till det behövs gemensam kraft och energi. Det ska vi bidra med, idag och imorgon.

Mission

Att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen!

Vi har ett viktigt uppdrag. Vi arbetar med att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen. Varje dag. Våra medlemmar har en viktig gemensam uppgift; de jobbar alla för pelletsen och för dess roll som ett självklart alternativ i hållbara energilösningar. Därför agerar vi både grundbult och nav; som håller branschen samman och driver oss framåt. Tillsammans.

Vi ger goda råd och föder in ny kunskap där den behövs.

Vi verkar också för en starkare pelletsbransch genom att bana väg, ta plats och göra vår gemensamma röst hörd. Både för bättre kunskap och för starkare påverkan.

Bli medlem!

Vi använder oss av cookies. Läs mer