Aktuellt från PelletsFörbundet

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 4 juni 2024
 • PF-nytt
 • Joline Ekman

Prissänkning på pellets i mars

Pelletsprisindex för tre ton bulk levererat till villa minskade rejält från 227,6 i februari till 217,0 i mars.

 • 4 juni 2024
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Startade pelletsproduktion i spåren av pandemin

Nydala Trävaru i Vrigstad har funnits sedan början på förra seklet och använt biprodukterna från sågverk och hyvleri som bränsle…

 • 29 maj 2024
 • PF-nytt
 • PelletsFörbundet

Swed-jam satsar på pelletspanna från Solör Bioenergi

En ny ångcentral med en ångpanna på två megawatt har byggts, vilken använder träpellets som bränsle.

 • 2 maj 2024
 • PF-nytt
 • PelletsFörbundet

Luftvärmepump och pelletskamin – en smart lösning

Att komplettera en luft/luft värmepump med en pelletskamin eller en luft/vattenvärmepump med en vattenmantlad pelletskamin kan bli en bra affär,…

 • 29 april 2024
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Revidering av utsläppsfaktor för pellets på gång

När projektansökningar om bidrag från Klimatklivet utvärderas är den så kallade utsläppsfaktorn, hur mycket koldioxid per kWh ett visst energislag…

 • 29 april 2024
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Bioenergi kartlägger produktionsmålen av pellets 2024

Pelletsproducenterna egna produktionsmål för 2024 motsvarar en produktion på 1 854 485 ton pellets motsvarande 8,9 TWh. Det är en…

 • 10 april 2024
 • PF-nytt
 • Joline Ekman

NCC bygger Moelvens nya pelletsfabrik i Karlskoga

NCC och Moelven har inlett arbetet med att bygga den nya pelletsfabriken vid Valåsen i Karlskoga. Arbetet omfattar två byggnader,…

 • 10 april 2024
 • PF-nytt
 • Joline Ekman

Lägre pelletspriser under årets första månader

Pelletsprisindex för tre ton bulk levererat till villa minskade från 228,1 i januari 2024 till 227,6 i februari.

 • 13 mars 2024
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Jøtul Group lanserar pelletskaminer i Sverige i samarbete med Eldabutikerna

I samarbete med Elda lanserar Jøtul Group en serie pelletskaminer på den svenska marknaden. Produkterna kommer från varumärket Ravelli, som…

 • 30 januari 2024
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Statistikrapport 1-2023 finns tillgänglig för medlemmar

Den första versionen av PelletsFörbundets rapport om statistik för 2023 finns tillgänglig för medlemmar i PelletsFörbundet genom att logga in…

Vi använder oss av cookies. Läs mer