Aktuellt från PelletsFörbundet

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 9 mars 2023
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Pelletskaminer och -pannor omfattas av regeringens nya konverteringsbidrag

Klimat- och näringslivsdepartementet publicerade den 8 mars en remiss av sitt förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus.…

 • 27 januari 2023
 • PF-nytt
 • Hannah Edgren

Meet Control Union Sweden and BKtech at the Nordic Pellets Conference

Come and listen to Anna Polakowska and Anton Berggren at Nordic Pellets Conference 2023.

 • 27 januari 2023
 • PF-nytt
 • Hannah Edgren

Come and listen to Jerry Elmberg from Firefly and Michael Finell from SLU

Jerry Elmberg is area sales manager for Sweden and Norway at Firefly and he will speak about Increasing fire safety…

 • 19 januari 2023
 • PF-nytt
 • PelletsFörbundet

Study visit to Eksta Bostads AB heating plant in Frillesås

During the Nordic Pellets Conference 2023, you can choose to make a study visit to Eksta Bostads AB.

 • 12 januari 2023
 • PF-nytt
 • PelletsFörbundet

Come and listen to Andreas Schultz from Amandus Kahl at Nordic Pellets Conference 2023!

We are happy to announce that the Nordic Pellets Conference 2023 will be held on 1-2 February in Gothenburg, Sweden.

 • 12 januari 2023
 • PF-nytt
 • PelletsFörbundet

Lyssna på C3C Engineering under Nordic Pellets Conference

Välkommen till Nordic Pellets Conference 2023! Konferensen arrangeras mellan 1-2 februari i Göteborg.

 • 20 december 2022
 • PF-nytt
 • PelletsFörbundet

Come and listen to Christian Rakos and Manolis Karampinis at Nordic Pellets Conference 2023!

We are happy to announce that the Nordic Pellets Conference 2023 will be held on 1-2 February in Gothenburg, Sweden.

 • 12 december 2022
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Pelletsstatistik för 2021

Pelletsförbundets statistikrapport för 2021 är klar. Förändringen av både pelletsprisindex och pelletspris var måttlig i genomsnitt under 2021, dock syntes…

 • 10 oktober 2022
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

PelletsFörbundet i media under september och början av oktober

Från månadskiftet august/ september och framåt har situationen på pelletsmarknaden blivit ansträngd med ökad efterfrågan, stigande pris och brist på…

 • 5 september 2022
 • PF-nytt
 • Anders Haaker

Ansträngd situation på pelletsmarknaden i Sverige

Skenande priser på naturgas i Europa har lett till stigande pris på el, kol och förnybara bränslen som pellets. Det…

Vi använder oss av cookies. Läs mer