Ett självklart alternativ för hållbara energilösningar!

PelletsFörbundet stödjer, stärker och stimulerar pelletsbranschen!

Pellets - ett självklart alternativ!

Varje dag arbetar PelletsFörbundet med att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen. Det är vårt uppdrag. Men för att vi verkligen ska kunna göra skillnad för branschen behöver vi jobba hårt för att lyfta det som är allas vårt gemensamma intresse – pellets. Och vi behöver använda de gemensamma krafter som kännetecknar vår organisation – kunskap, samarbete och inflytande.

Vår målsättning är att pellets ska få en naturlig plats i energidiskussionen. På alla olika nivåer i samhället. När det handlar om hållbara energilösningar så ska pellets vara en självklarhet. Då har vi nått vår vision.

Mission

Att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen!

Vi har ett viktigt uppdrag. Vi arbetar med att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen. Varje dag. Våra medlemmar har en viktig gemensam uppgift; de jobbar alla för pelletsen och för dess roll som ett självklart alternativ i hållbara energilösningar. Därför agerar vi både grundbult och nav; som håller branschen samman och driver oss framåt. Tillsammans. Vi ger goda råd och föder in ny kunskap där den behövs. Vi verkar också för en starkare pelletsbransch genom att bana väg, ta plats och göra vår gemensamma röst hörd. Både för bättre kunskap och för starkare påverkan. Vårt mål är att pellets ska ta en allt större plats på energimarknaden. Till det behövs gemensam kraft och energi. Det ska vi bidra med, idag och imorgon.

Vi verkar för

Remissvar

 • 30 september 2019
 • Remissvar

Remissvar: Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

PelletsFörbundet lämnade den 30 september remissvar på Natur­vårdsverkets Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning till Miljödeparte­mentet. PelletsFörbundets ståndpunkt i sammanfattning:

 • Ladda ner som PDF
 • 15 juni 2019
 • Remissvar

Remissvar angående krav på rumsvärmare

Här kan du läsa PelletsFörbundets remissvar med kommentarer angående Boverkets ändringsförslag angående vedspisar.

 • Ladda ner som PDF
 • 9 maj 2018
 • Remissvar

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

PelletsFörbundet Avstyrker Boverkets förslag med nedanstående motivering:

 • Ladda ner som PDF
 • 21 april 2018
 • Remissvar

Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

PelletsFörbundet och SBBA vill inledningsvis betona att användandet av bioenergi är den viktigaste energibäraren i landets strävan att nå ett koldioxidneutralt samhälle. Samtidigt är också näringen viktig för landets handelsbalans och skapandet av varaktiga arbetstillfällen…

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer