Tillbaka

Remissvar: Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

PelletsFörbundet lämnade den 30 september remissvar på Natur­vårdsverkets Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning till Miljödeparte­mentet. PelletsFörbundets ståndpunkt i sammanfattning:

  • PelletsFörbundet stödjer inriktningen att mönstra ut äldre vedpannor för att kraftigt minska utsläppen av bens(a)pyren, partiklar och sot.
  • PelletsFörbundet motsätter sig att stöd ges för att ersätta biobränsleeldning med värmepump, eftersom en sådan förstärker effektproblem i det lokala elnätet och på nationell nivå. Däremot accepterar vi att man kan få stöd även vid konvertering till fjärrvärme.
  • PelletsFörbundet vill påminna om de problem som uppstår när man inför ett tidsbegränsat stöd, ”stop-and-go-effekter” som kan skapa stora problem för marknadens aktörer. Regelverket bör utformas så att det motverkar sådana effekter. Vi har konkreta förslag på hur detta bör göras.

Vi använder oss av cookies. Läs mer