European Pellet Council

The European Pellet Council (EPC) är den samlande rösten för träpelletssektorn i Europa. Medlemmar är nationella pelletsföreningar och organisationer i 19 länder. EPC grundades 2010 och är ett nätverk inom Bioenergy Europe.

EPC är en plattform för den europeiska pelletsektorn som ägnar sig åt att lösa de problem som är kopplade till övergången för pellets från att vara en nischprodukt till en viktig energiråvara. Dessa frågor inkluderar standardisering och certifiering av pellets, säkerhet, försörjningstrygghet, utbildning och kvalitet.

I detta avseende samordnar EPC utvecklingen av ENplus®-kvalitetscertifiering och anpassar hela tiden detta system efter marknadens behov (t.ex. certifiering av industripellets, hållbarhetsaspekter etc.).

Läs mer om EPC

Vi använder oss av cookies. Läs mer