Ekonomi

Genom att konvertera till pellets så kan man redan idag spara mycket pengar. Besparingen kommer dessutom att bli ännu större när skattesubventionerna på olja och gas försvinner.

money-vaxt

Sedan flera år tillbaka har vissa industriföretag haft en nedsatt skattesats för utsläpp av koldioxid och ingen energiskatt för eldningsolja. Sedan 2011 har denna ”rabatt” kraftigt reducerats genom att koldioxidskatten har höjts samt att en energiskatt har införts. År 2015 höjdes koldioxidskatten på olja återigen och vi kan förvänta oss ytterligare höjningar 2016 och 2017. Redan innan koldioxidskatten höjdes var det lönsamt att konvertera bort oljan och byta till pellets.

Hur påverkar detta dig?

Priset på både el och olja går upp och ned som en berg- och dalbana. Kallt väder, oro i Mellanöstern, konjunktursvängningar – en mängd faktorer påverkar priset på de fossila, ofta importerade, bränslena samt el. Därför är det mycket svårt att i förväg räkna på dina energikostnader. Med pellets vet du vad din kostnad blir. De senaste åren har priset på pellets legat mycket stabilt kring ca 35-40 öre/kWh (exkl. moms). Detta kan jämföras med priset på el som under en vinter kan variera kraftigt.

Finansiering

För att kunna leverera en anläggning under leasing får den inte anses som fast egendom dvs inget får vara fastskruvat i marken och den skall vara mobilt prefabricerad.

Kostnaden att leasa anläggningen är den finansiella kostnaden på anläggningsvärdet som leasingbolaget kan presentera. Just nu är ett bra avtal ca 4-5 % ränta och det normala upplägget är 5 års leasing med 10 % restvärde.

Ett exempel

Ett företag som i dag har ett årligt behov av 100 kubikmeter olja betalar ca 900 000 kr. Om energibehovet i dag istället hade tillgodosetts med pellets hade denna kostat ca 350 000 kr. En besparing redan i dag på ca 550 000 kr. När skattesubventionen för koldioxidskatt tagits bort kommer besparingen att bli ytterligare ca 100 000 kr. I kalkylatorn till vänster kan du räkna ut din besparing.

Atria har konverterat till pellets

Atria är en stor tillverkare av livsmedel under varumärken som Sibylla, Lithells och Ridderheims. Under hösten 2015 tog Atria i drift en ny ångcentral som kan levererar 6 MW ånga med träpulver till fabriken i Sköllersta.

Atria behövde ersätta den gamla panncentralen, både av åldersskäl såväl som av deras behov av större kapacitet. Valet föll på en prefabricerad, komplett panncentral från PetroBio. Den nya panncentralen eldas med pellets som mals till träpulver innan det eldas upp i en Petro PCES-brännare. Med 100% träpulver levererar pannan upp till 6 MW ånga till deras process.

Den stabila prisbilden på pellets och den enkla hanteringen avgjorde valet av en pelletsbaserad träpulveranläggning.


▶️ Fler goda exempel


Vi använder oss av cookies. Läs mer