Konvertering

Vill man konvertera från olja till pellets så finns det idag flera attraktiva alternativ. Ny anläggning, Konvertera befintlig anläggning, Leasing eller Färdig värme.

Pelletsslang

Vid en konvertering finns det mycket som ska bli rätt för att uppnå en god kvalitet genom hela projektets genomförande. Frågor som hur stor del av energibehovet ska ersättas med biobränsle och val av teknisk lösning ska fastställas mm. Myndighetsmässigt finns det olika krav på anmälningar, kontroller, utformning av anläggning och arbetsmiljöfrågor. Förutom detta gäller det att beskriva förutsättningarna samt köpa en Anläggning med rätt funktion.

För att få fram rätt förutsättningar kan det vara lämpligt, men inte nödvändigt, att anlita en konsult inom området värme- eller ångproduktion. Tänk på att det är lika viktigt att se över industrins förbrukningspunkter beträffande energiåtgång, handhavande och uttagsprofil.

Checklista

Notera att Ni inte ska köpa en panna eller en brännare som en maskindel, utan en Anläggning med fullt funktionsansvar. Av denna anledning bör kontraktet utgöras av ABA 99. Fördelen med denna kontraktsform i jämförelse med andra, såsom ABT 06, är att ABA 99 innehåller och beskriver bl.a. Krysslista, Provning, Intrimning, Provdrift och Prestandaprov mm. Genom ABA 99 åligger det Leverantören att utrusta Anläggningen med nödvändig utrustning för drift, säkerhet och funktion inom ramen för aktuella föreskrifter och normer.

Goda exempel

Fler goda exempel hos tidningen Bioenergi

Du kommer att vara i gott sällskap!

Om du fortfarande behöver hjälp med ditt beslut så är det lättast att hänvisa till alla de som redan valt pellets. Ta kontakt med oss eller någon av våra medlemmar om du behöver ytterligare referenser.

Vi använder oss av cookies. Läs mer