Pellets för hushåll

Träpellets är ett fast biobränsle med högt energiinnehåll som används för uppvärmningsändamål.

Scandbio_Pelletskamin

En modern pelletskamin kan ge en stor del av värmebehovet i en villa, minska behovet av elvärme och reducera effektbehovet. Foto: Scandbio

Pellets är ett bränsle från vår i särklass största förnyelsebara resurs; skogen. I stort sett all pellets som produceras i Sverige består av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån. Råvaran komprimeras under högt tryck och formar små stavar av träfibrer med mycket högt energiinnehåll. Tillverkningen av pellets kan ses som ett sätt att förädla sågspån till ett lagringsbart och transporteffektivt bränsle som kan flytta stora mängder energi från skogen till slutanvändarna.

Pellets är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp och påverkar därmed inte miljön som fossila bränslen gör.

Välj förnybar uppvärmning med pellets

Det är lätt att det blir förvirrat när man jämför priser mellan olika uppvärmningsalternativ. Tänk på följande för att lättare hitta rätt och undvik att jämföra äpplen och päron.

  • Ta reda på dina energikostnader i dag – samla ihop dina räkningar och gör ett överslag.
  • Välj ett uppvärmningsalternativ som du tycker verkar vettigt – är kostnaden det enda som du bryr dig om eller finns det andra saker som spelar in? T ex miljön, långsiktigheten, enkelheten?
  • Ta fram realistiska prisjämförelser – nöj dig inte med prat om ”normalvillans behov”. Varje boende är unikt och i vårt avlånga land skiftar förutsättningarna mellan landsdelarna.
  • Jämför kostnaderna för installation, underhåll och drift i ett långt perspektiv – din värmeanläggning ska hålla länge.
  • Var inte rädd för att fråga – återförsäljare, installatörer och glöm inte den opartiske kommunala energirådgivaren.
  • Väg samman alla synpunkter, förslag och egna behov med vad du tror om framtiden – det är visserligen omöjligt att sia om framtiden men ta en funderare på energipriser, politiska beslut om skatter på olika energislag och konsekvenser av den pågående klimatdebatten.
  • Vill du veta mer om vad du ska tänka på när du ska välja pelletskamin?
    Här kan du läsa några enkla råd om val av pelletskamin.

Pelletsanvändning

Träpellets kommer från skogens träd. Normalt används sågspån direkt från sågverken som råvara i processen, vilket innebär att ta tillvara och förädla det spill och de biprodukter som uppstår när träden blir till virke av olika slag. Produktionen är en industriell process där råvaran torkas, komprimeras, kyls och förpackas. Pellets tillverkas i flera produktionsanläggningar runt om i landet.

Den friktionsvärme som uppstår när spånet pressas till pellets får en av träets beståndsdelar, lignin, att smälta och på så sätt binda ihop den färdiga pelletsen. Ligninet gör också att inga tillsatser för att ”limma samman” pelletsen behöver tillsättas utan det är helt och hållet en naturlig produkt. Efter pelletspressarna är pelletsen mycket varm och måste kylas innan den förpackas i säckar eller lastas på bulkbil för vidare leverans.

När du eldar med värmepellets frigörs inte mer koldioxid än träden behöver under sin tillväxt. Det gör att värmepellets inte bidrar till ökade koldioxidutsläpp eller försurning. Med pellets kommer din energi till 100 % från förnybara råvaror det är viktigt med tanke på kommande generationer.

Även om vi bor i ett land med stor tillgång till förnybar energi, så är det inte alltid självklart att elen vi använder är förnybar. Om du väljer att värma ditt hus med pellets eller andra förnybara energikällor sänker du ditt elberoende och ser till att elen kan användas där den fungerar bäst.

Vi bor i Norden. Det innebär att vi har mycket sol på sommaren och betydligt mindre under vinterhalvåret. Med behovet av energi för uppvärmning är det tvärtom – det behövs självklart betydligt mer under de kalla månaderna. Enbart solenergi räcker alltså inte till att helt fylla upp vårt behov av energi under de solfattiga vintermånaderna. Det behövs lite extra hjälp. När du väljer solfångare och värmepellets får du ett fungerande värmesystem som drivs av 100 % förnybar energi. Under de kalla vintermånaderna får du skön värme från din pelletsbrännare eller pelletskamin. Och under sommarmånaderna är det bara att njuta av solen som skiner. Och njuta av att din energi inte förstör för andra. Ett rent samvete är inte sotsvart och lätt att bära.

Pelletshantering och inköp

PelletsFörbundet har tagit fram ett antal dokument för att hjälpa dig som använder pellets. Dokumenten belyser bland annat vikten av att hantera och lagra pelletsen på ett säkert sätt, vanliga frågor och svar och en skylt som kan sättas upp vid pelletsförråd. Vi har också tagit fram allmänna leveransbestämmelser att användas i avtal vid försäljning av pellets till konsument.

Vi använder oss av cookies. Läs mer