Pelletsvision

Sammanfattning av ”PelletsFörbundets analys om pelletsutvecklingen i Sverige”.

pellets

Sammanfattningsvis visar vår analys att det finns en potential att öka pelletsanvändningen med omkring 4 TWh, huvudsakligen inom industrin. Vi har då inte inkluderat användning av torrefierad pellets eller pellets som råvara för biokol i järn/stålindustrin. Vi har inte heller räknat med någon omfattande konvertering från elvärme i småhus, men däremot räknat med bred introduktion av pelletskaminer för att kapa effekttoppar.

Den svenska användningen av pellets var 8,6 TWh 2018, enligt statistik från Pelletsförbundet. Det var en kraftig ökning från 7,3 TWh året innan. Under senare år har volymen varierat kring 7 – 8 TWh. En ökning med 4 TWh skulle motsvara en ökning med cirka 50 %.

Vi använder oss av cookies. Läs mer