Konkurrensrättsliga riktlinjer

Vid PelletsFörbundets årsmöte 2017-04-27 beslutade stämman att anta ett förslag till konkurrensrättsliga riktlinjer för PelletsFörbundet.

Medlemmar i PelletsFörbundet är att betrakta som konkurrenter på marknaden för såväl pelletsbränsle som utrustning. Medlemsföretagen skall vara medvetna om att konkurrenters utbyte av företagsspecifik information som utgångspunkt kan strida mot konkurrensrätten.

Dessa riktlinjer är tänkta att fungera som stöd och en handledning för PelletsFörbundets medlemmar när det gäller att säkerställa att all verksamhet inom föreningen sker i enlighet med gällande konkurrensrättsliga regler.

Ladda ner: Konkurrensrättsliga riktlinjer för Pelletsförbundet

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer