Remisser

En viktig uppgift för PelletsFörbundet är att vara remissinstans, och därigenom föra fram pelletsbranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

Vi använder oss av cookies. Läs mer