Tillbaka

Pellets i industrin den största kategorin

Statistik om leveranser av pellets insamlad från PelletsFörbundets medlemmar pekar på att andelen pellets till villamarknaden har minskat kraftigt under 2023.

Även andelen pellets till stora användare inom industri och kraftvärme har minskat. I motsatt riktning går leveranser till mellanstora användare inom tillverkande industri och uppvärmning som har ökat och under 2023 för första gången var den största kategorin.

När vi studerar de absoluta talen i leveranserna ser vi samma tendens. Statistiken är baserad på leveranser från PelletsFörbundets medlemmar samt uppskattade leveranser från leverantörer som inte är medlemmar i PelletsFörbundet. Det gör att det finns en viss osäkerhet i siffrorna, men trenden är ändå tydlig.

Den visar att pellets har en stark konkurrenskraft inom tillverkande industri som har behov av energi i flera olika former som till exempel: ånga, hetvatten, hetolja, varmluft eller varmvatten.

Går inte att åstadkomma med värmepump

Flera av dessa former går inte att åstadkomma med värmepump eftersom de kräver höga temperaturer. Användning av direktel kräver höga effekter till priser som kan variera mycket kraftigt.

Istället ger pellets möjligheter att klara både höga temperaturer, höga och varierande effekter samtidigt till mer stabila priser.

Gynnas av investeringsbidrag från Klimatklivet

Investeringar i användning av pellets inom tillverkande industri och för fjärrvärme där fossila bränslen ersätts med biobränsle har gynnats och gynnas fortfarande av investeringsbidrag från Klimatklivet, normalt 30-70 procent av investeringen.

Nästa ansökningsperiod till Klimatklivet är den 1-8 november 2024. Alla utom privatpersoner kan söka. Men vänta inte till i höst med att planera en ansökan till Naturvårdsverket. Det är aldrig för tidigt att förbereda sig.

Efterfrågan på pellets från industrisektorn

I PelletsFörbundet analys av pelletsutvecklingen i Sverige (Pelletsvisionen 2020) som gjordes för drygt fyra år sedan bedömdes efterfrågan på pellets från industrisektorn vara cirka 2,3 TWh.

Potentialen för ökad användning av pellets inom industrin på längre sikt uppskattades till ytterligare drygt 3,5 TWh, det vill säga totalt mer än 6 TWh. Statistiken pekar på att vi har passerat en pelletsanvändning på 3 TWh under förra året.

Industribranscher med potential är järn- och stålindustri, gruv- och mineralindustri, skogsindustri, livsmedelsindustri och övrig industri utanför ETS. Störst potential finns inom gruv- och mineralindustri, skogsindustri och livsmedelsindustri, med totalt 3,3 TWh.

Ungefär en fjärdedel inom livsmedel och resten jämt fördelat på de andra två. Inom järn- och stålindustri finns ett behov av biokol av olika slag, där pellets kan vara en råvara.

Tätare uppdateringar av prisindex

Det senaste året har PelletsFörbundet stärkt ambitionen för att stärka tilltron till pellets som energislag dels genom att publicera tätare uppdateringar av vårt eget prisindex och dels genom att stötta Energimyndighetens insamling och publicering av lagerstatistik för pellets, ett mått på lagerhållning av pellets månad för månad på den svenska marknaden.

Vi använder oss av cookies. Läs mer