Tillbaka

Bioenergi kartlägger produktionsmålen av pellets 2024

Pelletsproducenterna egna produktionsmål för 2024 motsvarar en produktion på 1 854 485 ton pellets motsvarande 8,9 TWh. Det är en minskning med 114 215 ton per år jämfört med målen för 2023.


Den totala kända produktionskapaciteten motsvarar cirka 2 597 000 ton 2024, en ökning med 66 100 ton per år jämfört med 2023.

Bioenergis enkätundersökning till producenter av pellets i Sverige 2024 visar att pelletsproduktionen i Sverige 2023 var 1 737 703 ton, vilket innebär en minskad produktion med 71 730 ton, motsvarande en minskning med 4 procent jämfört med 2022 .

Produktionen av pellets 2023 motsvarade 8,3 TWh en minskning med cirka 344 GWh.

Import av pellets

Importen av pellets 2023 var 286 892 ton, med 88 177 jämfört med 2022, en ökning med 44 procent. Exporten av pellets under 2023 minskade 40 410 ton, en minskning med 17 procent och slutade på 191 987 ton.

Sammantaget ökade den svenska marknaden med 3,2 procent, motsvarande 56 857 ton jämfört med 2022. Totalt var marknaden 1 832 608 ton pellets i Sverige under 2022, det motsvarar 8,8 TWh energi.

Läs mer: Revidering av utsläppsfaktor för pellets på gång

Tidningen Bioenergi redovisar producerad mängd pellets vilket inte är samma sak som levererad mängd. Vi har inte analyserat hur lagerförändringar påverkar utbudet.

Sammanställningen baseras på tidningen Bioenergis enkät till alla pelletsproducenter i Sverige i mars och april 2024 samt statistik från SCB.

För dig med premiumkonto hos Bioenergitidningen:

Läs och ladda ned pelletskartan här!

För dig som vill skaffa premiumkonto – klicka här!

Vi använder oss av cookies. Läs mer