Tillbaka

Startade pelletsproduktion i spåren av pandemin

Nydala Trävaru i Vrigstad har funnits sedan början på förra seklet och använt biprodukterna från sågverk och hyvleri som bränsle i en egen panna för torkning av virke och sålt biprodukter till externa kunder som bränsle eller råvara till pelletsproduktion.

Pelletsfabriken har kapacitet att tillverka knappt fyra ton pellets per timme. Foto: Nydala Trävaru

– När det blev svårt att bli av med biprodukterna tog vi beslutet att investera i en egen pelletsproduktion, berättar Ingemar Lindman, vd på Nydala Trävaru i Vrigstad.

– Det som satte igång tankarna på en egen pelletsfabrik var dels att det under en period var svårt att hitta avsättning för kutterspån. Vi fick till och med betala för att bli av med biprodukter under ett halvår. Vi hade också funderat på att öka förädlingsgraden, berättar Ingemar Lindman.

Vilka steg tog ni för att komma från idé till verklighet?

– Vi började undersöka vad det fanns för maskiner på marknaden. Vi tittade på en begagnad utrustning och till slut blev just en sådan fast en helt ny.

– Pelletsfabriken är byggd som en modul. Det gör att det blir en mindre omfattande byggnation. Anläggningen ger oss möjlighet att växla upp produktionen beroende på hur många timmar vi vill köra under dygnet.

– Huvudleverantör är Rematec som står för kringutrustning och modulen som innehåller alla delar som behövs. Pelletspressen i modulen kommer från Salmatec. Gnist och brandskydd från Grecon är inbyggt i modul. Investeringen var på är en bit över 20 miljoner och vi ser att det kan bli en god affär på sikt.

Service på modulen löses genom Rematec, som ofta har servicepersonal i Sverige. Även Salmatec har en serviceorganisation i Sverige. Foto: Nydala Trävaru

Hur är kapaciteten på anläggningen?

– Pelletsfabriken har kapacitet att tillverka knappt fyra ton pellets per timme. Det ger en produktionskapacitet på 10 000 ton per år räknat på att anläggningen går dagtid fem dagar i veckan. Men skulle anläggningen gå dygnet runt skulle produktionen öka till 25 000-30 000 ton per år.

Vad har ni för erfarenheter efter en säsong?

– Leveransen av huvudmaskinen gjordes strax före jul 2022. Därefter gjordes installationsarbete. Provkörningen startade efter semestern sommaren 2023.

– Det har tagit tid att hitta rätt matris till det material som vi använder som råvara, kutterspån från gran till 80 procent och fura till 20 procent. Kutterspån är inte det enklaste materialet att använda som råvara och vi har bytt ut några komponenter för att det ska fungera bra. Kutterspån är ett löst och fluffigt material och det är krävande att mata in stora volymer material i pelletspressen. Densiteten är bara 60-70 kg per kubikmeter.

– Vi har lärt oss att pelletsproduktion är en känslig process. Vi har en kille som är duktig på att göra pellets. Han har jobbat med det tidigare. Hans erfarenhet gjorde att vi fick bra kvalitet på pellets från början. Efter inkörningen håller anläggningen utlovad kapacitet och vi är rätt nöjda så här långt.

Nydala Trävaru använder cirka 8 000 ton kutterspån från sitt eget hyvleri som råvara. De kan även använda annat torrt material från produktionen. Foto: Nydala Trävaru

Vad är nästa steg för er?

– Vi har haft fullt upp med att sätta igång den nya pelletsproduktionen och se till att allt fungera stabilt. Men att torka eget sågspån för att öka tillgången till råvara skulle kunna vara nästa steg.

– Vår befintliga panna har kapacitet som räcker till för att torka vårt eget sågspån. Om vi skulle använda vårt sågspån skulle vi kunna producera totalt cirka 20 000 ton pellets. Med sågspån som råvara finns också en möjlighet att kapaciteten i pressen ökar något.

Hur säljer ni pellets?

– Vi säljer via två olika handlare. När vi har byggt ett eget lager kommer möjligheten för oss att sälja till energibolag och industrier inom närområdet att öka. Idag har vi bara en liten silo på 150 ton.

– Lars-Göran Harrysson har varit rådgivare under hela projektfasen från idéstadiet till inkörning av anläggningen. Han är också en av de som handlar med vår pellets. I första hand är det företagsmarknaden inklusive kommunala energibolag som är i vårt fokus. Men vi är bara i början av denna process och vi tar ett steg i taget. I dag kan vi leverera pellets som bulk och i storsäck. Vi ser att vår volym idag på 8 000 ton pellets per år är för liten för att bygga en säckningsanläggning, men det kan bli möjligt om vi producerade 20 000 ton per år.

Funderar på ENplus

– I leveransen från Rematec ingick ett litet labb för att testa pellets. Det labbet är en pusselbit som vi behöver för att kunna kan testa kvalitén på den pellets vi producerar.  Vi har också möjlighet och funderingar på att certifiera oss för ENplus längre fram.

– ENplus är nytt för oss. Vi behöver lära oss mer om det till exempel i vilka former vi kan leverera pellets enligt ENplus-certifieringen. Jag har nyligen förstått att ENplus-pellets kan levereras både i småsäck, men att det gå lika bra i storsäck och som bulk, avslutar Ingemar Lindman.

Fakta om Nydala Trävaru:

Nydala Trävaru är ett sågverk och ett hyvleri som startade 1908. Idag sågar företaget 90 000 till 100 000 kubikmeter per år och hyvlar lite mer än det som sågas inom företaget.

Omsättningen 2022 var 365 miljoner kronor och vinsten var 103 miljoner kronor. Antalet anställda 2022 var cirka 40 personer.

Vi använder oss av cookies. Läs mer