Tillbaka

Luftvärmepump och pelletskamin – en smart lösning

Att komplettera en luft/luft värmepump med en pelletskamin eller en luft/vattenvärmepump med en vattenmantlad pelletskamin kan bli en bra affär, skriver Bengt Sandström från Heta Utbildningar.

En pelletskamin från Jøtul. Ett exempel på en smart lösning i kombination med luftvärmepump.


Antalet sålda pelletskaminer
är lågt i Sverige. I flera länder på kontinenten säjs det många gånger fler. Utbudet har varit begränsat och intresset för att installera en pelletskamin har varit lågt.

Men ett ökat utbud märks på senare tid mer flera nya aktörer som erbjuder pelletskaminer i Sverige, till exempel Rika, Eldabutiken/Jøtul och Palazzetti. Ett knappt hundratal pelletsanläggningar har också fått stöd via småhusbidraget visar färsk statistik.

Kontrollera elanvändningen

Genom att använda pellets-kaminen de kallaste dagarna då också elpriset är som högst kan man på ett kontrollerat sätt minska elförbrukningen och hålla effektuttaget lågt och därmed spara mycket pengar. Pelletskaminen kan då ta över delar eller hela uppvärmningen.

Pelletskaminerna finns i två grundutföranden. En som via en fläkt avger värmen som luftburen och den vattenmantlade kaminen, som kan transportera värmen i resten av huset via radiatorer eller golvvärme. Styrningen av kaminen kan göras från en app på mobiltelefon eller surfplatta.

Nyproduktion

Vid nyproduktion av villor ställs i dag stora krav på klimatskärm, energiförbrukning och låg effektanslutning för värme och varmvattenberedning, allt enligt BBR 29. För att klara dessa krav installerar man i de flesta fall frånluftvärmepumpar där man återvinner värmen ur ventilationsluften. En inbyggd elpatron står för erforderlig tillsats vid kallare väder.

Enligt småhusbranschen (och ett antal värmepumpföretag) uppfyller den lösningen energi- och effektkraven i BBR29 för små och medelstora villor, upp till 150–160 m2. För större villor krävs andra lösningar.

Luft-vattenvärmepump

En smart lösning men än så länge ovanlig är att installera en luft-vattenvärmepump tillsammans med en pelletskamin. Värmepumpen gör att man uppfyller energikraven i BBR och pelletskaminen gör att man under den kallaste tiden då luft-vattenvärmepumpen fungerar som sämst eller inte alls, kan uppfylla effektkraven i BBR för värme och varmvattenberedning.

Installationstekniska lösningar för detta och för vattenmantlade kaminer finns hos några värmepumpleverantörer som bygger på att ackumulatortankar installeras. Det finns dock ett behov av att utveckla och prova nya och enklare system som kan vara mer tillgängliga för den vanliga villaägaren.

Frånluftvärmepump

I de fall som huset är utrustat med en frånluftvärmepump kan med fördel en fristående pelletskamin installeras. Man kan på så sätt ersätta stora delar av det eltillskott frånluftvärmepumpen behöver vid kallt väder. Redan vid måttliga utetemperaturer kan pelletskaminen ge lägre uppvärmningskostnad än värmepumpen.

Läs mer: Revidering av utsläppsfaktor för pellets på gång

Pelletskaminen är ännu så länge en underskattad produkt som borde ha en mycket större marknad än i dag och man kan sammanfatta fördelarna med att använda tex en värmepump tillsammans med en pelletskamin enligt följande:

• Billig tillsats när elen är som dyrast.

• Begränsar effekttoppar vilket minskar kostnad för huvudsäkring och effektavgift för el.

• Gör att energi- och effektkraven i BBR29 kan uppfyllas vid nyproduktion med tex en luft/vatten värmepump och en pelletskamin.

• Säkerhet vid elavbrott i kombination med batterilösning.

Utbildning och kunskap

Installatörer av förnybar energi, särskilt värmepumpar, behöver en bred baskunskap inom olika områden såsom teknik, ekonomi och hållbarhet. Den produktutbildning som tillverkare och leverantörer ger sina återförsäljare eller yrkesutbildningen i skolan räcker i allmänhet inte till för att kunna erbjuda kunden den bästa lösningen.

Det krävs utbildning som fokuserar på de olika förnybara värmekällornas egenskaper och dess plats i fastighetens värmesystem samt dess roll i alltmer integrerade energisystem.

Det rör hela kedjan av yrkesfolk från tillverkare, installatörer till servicepersonal. Certifiering av installatörer enligt CIN2 är ett sätt att öka och validera kunskapen hos installatören. Det gör också att kunden kan känna sig säkrare i valet av system och av installatör.

Av: Bengt Sandström, Heta Utbildningar i Härnösand

Vi använder oss av cookies. Läs mer