Framtida Närvärme – den avslutande workshopen inom PELS-projekt

Här hittar du föredragen från den andra och sista workshopen inom ”Framtida Närvärme” Internationalisering och Restströmmar från skogsbruket – två aktuella områden för närvärmesektorn och dess framtid. Detta var som sagt den sista workshopen inom nuvarande projekt och vi i projektgruppen vill tacka för ert deltagande, intressanta presentationer, kloka inspel och givande diskussioner. Det återstår att se under vilka former vi ses nästa gång, förhoppnings blir det någon form av fortsättning på workshop-serien.