PelletsFörbundets Årsmöte 2024

PelletsFörbundets Årsmöte 2024

Anmälan

Välkommen till PelletsFörbundets årsmöte och vårkonferens den 23 maj på Best Western Hotel Statt i Katrineholm, inklusive studiebesök på Forssjö Pellets. Samling för gemensam enklare middag på kvällen den 22 maj.

PelletsFörbundet håller årsmöte och vårkonferens, 23 maj 2024 i Katrineholm.

Plats: Best Western Hotel Statt i Katrineholm och Forssjö Pellets

22 maj
• 18:30    Vi ses för en enklare middag, för de som har möjlighet att komma.

23 maj
• 09:00 – 10:00 Årsmöte för PelletsFörbundets medlemmar.
• 10:00 – 10:30 Förmiddagskaffe

Vårkonferens
Vårkonferensen och studiebesöket är öppet för alla intresserade.

Vårkonferensen i Katrineholm innehåller två teman och ett studiebesök:
• Utvecklingen inom konsumentmarknaden
• Förebyggande brandskydd
• Studiebesök på Forssjö Pellets anläggning utanför Katrineholm med rundvandring på fabriken.

• 10:30 Inledning
• 10:35 Nytt från PelletsFörbundet
• 10:45 Utvecklingen inom konsumentmarknaden
– Siegfried Eis, KMP Pellets
• 11:40 Uppdatering inom forskning kring produktion och lagring av pellets
– Magnus Ståhl och Jonas Berghel, Karlstads Universitet.
– Introduktion till studiebesök på Forssjö Pellets

• 12:00 Lunch

• 13:15 Förebyggande brandskydd vid produktion och lagring av pellets
– Exempel 1: Daniel Andoff, vd, Scandbio
– Exempel 2: Kent Torwald, vd, Laxå Pellets.
– Framtagning av råd vid lagring av pellets i silos mindre än 200 kubikmeter

14:15 – 16:00 Studiebesök hos Forssjö Pellets inklusive eftermiddagskaffe.

(Med reservation för ändringar i programmet)

Hotell
Boka ditt rum på Best Western Hotel Statt Katrineholm – via e-post: bokning@hotelstatt.se
Eller via telefon: 0150-504 45.  Ange bokningskod 453034 (LRF-samköpsrabatt) ( enkelrum standard, 1196 kronor inkl. moms.

Ladda ner årsstämmans handlingar

 

 

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer