• 29 augusti 2018
 • Blogginlägg
 • PelletsFörbundet

Rätt debatt på rätt ställe!

Bengt- Erik har besvarat ett debattinlägg från Greenpeace som anser att ”Skogsindustrin säljer en falsk lösning på klimatkrisen”.

 • 18 augusti 2018
 • Blogginlägg
 • PelletsFörbundet

När kan vi få pellets igen?

De senaste veckorna i februari har vi på kansliet blivit nedringda av såväl media som pelletskunder som är oroliga över…

 • 17 juni 2018
 • Blogginlägg
 • PelletsFörbundet

Frågor till Anna Oudin, Umeå Universitet

Att ni skall vara opartiska och bara rapportera det ni ser utan att ha en egen agenda har PelletsFörbundet ingen…

 • 14 juni 2018
 • Blogginlägg
 • PelletsFörbundet

Vedeldning lika farligt som avgaser – kan leda till demens

Ännu en gång får forskningen stort utrymme i media. Och ännu en gång skiljer man inte på gammal och ny…

 • 4 maj 2018
 • Blogginlägg
 • PelletsFörbundet

”Att värma våra hus med el är inte hållbart”

Att värma hus med el borde kanske förbjudas, eller åtminstone beskattas rejält. Den laddade åsikten framför Bengt-Erik Löfgren från svenska…

 • 11 mars 2018
 • Blogginlägg
 • PelletsFörbundet

Stockholm borde kunna visa vägen även internationellt

Kan Stockholm bygga ett jättelikt värmeverk mitt i huvudstaden borde även andra länder kunna göra samma sak. Stockholms bioenergieldade kraftvärmeverk…

 • 11 november 2017
 • Blogginlägg
 • PelletsFörbundet

Det är stor skillnad på kW och kWh

Den totala elanvändningen i Sverige år 2016 var 140 TWh. Industrisektorn stod för 36 procent av denna elanvändning, vilket motsvarar…

 • 21 augusti 2017
 • Blogginlägg
 • PelletsFörbundet

Vart tog bioenergin vägen på Energimyndighetens webb?

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser…

 • 30 juni 2017
 • Blogginlägg
 • PelletsFörbundet

Antalet villapannor fortsätter att minska

I veckan presenterade MSB den så kallade ”sotarstatistiken” där landets skorstensfejare redovisar antalet sotningsförrättningar som gjorts under 2016. Statistiken är…

 • 16 juni 2017
 • Blogginlägg
 • PelletsFörbundet

Norge förbjuder oljepannor för uppvärmning av byggnader

Norge har svårt att få ner sina utsläpp av klimatstörande gaser, som koldioxid, främst på grund av landets stora utvinning…

Vi använder oss av cookies. Läs mer