Tillbaka

Det är stor skillnad på kW och kWh

Den totala elanvändningen i Sverige år 2016 var 140 TWh. Industrisektorn stod för 36 procent av denna elanvändning, vilket motsvarar 50 TWh. Bostäder- och servicesektorn stod för 52 procent av elanvändningen, det motsvarar 72 TWh, varav eluppvärmningen står för drygt 30 TWh (drygt 21 procent).

Transportsektorns elanvändning uppgick till 3 TWh år 2016. Detta motsvarar idag bara 2 procent av den totala elanvändningen. Fjärrvärme och raffinaderier samt distributionsförluster stod för resterande del av den totala elanvändningen. Detta räknat som energi. Den relativt stora delen av direktverkande el som används till uppvärmning (30 TWh) skapar problem under vinterperioden.

Under kalla dagar krävs en stor installerad effekt för att klara av att värma dessa hus. Ett riktigt kallt dygn kan mer än hälften av all tillgänglig elproduktion gå åt till att få 20 grader varmt. Detta med dagens elproduktion där kärnkraften fortfarande (2016) ger 61 TWh elenergi.

Även om Vattenfall investerar 900 milj i Ringhals 3 och 4 för att dessa skall kunna vara i drift in i 2040-talet kommer flera reaktorer att stängas redan under de närmaste åren.

Det är ingen tvekan om att effektproblemet kommer att öka i och med att kärnkraften avvecklas.

Läs hela

/Bengt-Erik

Vi använder oss av cookies. Läs mer