Tillbaka

Norge förbjuder oljepannor för uppvärmning av byggnader

Norge har svårt att få ner sina utsläpp av klimatstörande gaser, som koldioxid, främst på grund av landets stora utvinning av olja och gas. I Norge har utsläppen ökat med 3 procent sedan 1990, medan de i Sverige har minskat med 25 procent under samma period.

Oljelandet Norge kan bli först i världen med att införa ett förbud mot att värma hus med fossil olja. Norska villaägare måste byta ut sina oljepannor före 2020. 

Nu har de norska villaägarna bara drygt två år på sig att byta innan förbudet träder i kraft. Uppemot 80 000 villor i Norge fick sin värme från en oljepanna år 2012. Samma sak gäller också i drygt 20 000 andra oljevärmda byggnader som inte är bostäder.

Miljöstiftelsen Zero jublar över regeringens föreskrift idag.

– Norska byggnader blir nu den första oljefria sektorn i världen, säger Zeros chef Marius Holm i ett pressmeddelande. Han lägger till att utfasningen av oljeuppvärmning ”visar att Norge kan vara en klimatspjutspets när vi vill”.

PelletsFörbundet hoppas förstås att även den svenska regeringen kan följa Norges exempel. Även om vi redan fasat ut de flesta oljepannorna finns ännu enligt MSB:s sotarstatistik omkring 60 000 värmepannor som eldades med olja. Att ersätta dessa nordiska oljepannor borde ge goda möjligheter för våra bioenergiföretag.

Läs mer

/Bengt-Erik

Vi använder oss av cookies. Läs mer