Tillbaka

Vart tog bioenergin vägen på Energimyndighetens webb?

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Allt fler reagerar på Energimyndighetens ovilja (?) att kommunicera hur vår bioenergianvändning ser ut.

Det mesta handlar idag om elektrifiering och att elen skall produceras av sol och vind. Senast i raden av kritiska kommentarer finns att läsa på SVEBIOS:s blogg.

Vi vet att vi behöver berätta för hela svenska folket att bioenergi är Sveriges största energikälla, som svarar för mer än en tredjedel av våra energibehov, och ger mer energi än alla andra förnybara energislag tillsammans. Men vi måste tydligen också berätta detta för Energimyndigheten, åtminstone om man skall utgå från vad som visas på myndighetens hemsida.

Sverige är bäst i Europa på bioenergi, men på myndighetens hemsida finns det inte ens en antydan om det. Det är uppenbart att det saknas bioenergikompetens hos myndigheten och att bioenergin uppfattas som föråldrad teknik och inte som en ”riktig förnybar energibärare”. Det är uppenbart mer ”inne” att tala om sol- och vindkraft. Men att helt ”tappa bort” landets största energibärare är inte acceptabelt och myndigheten måste naturligtvis snarast ge bioenergin den kredit den förtjänar.

Läs hela

/Bengt-Erik

Vi använder oss av cookies. Läs mer