Tillbaka

Antalet villapannor fortsätter att minska

I veckan presenterade MSB den så kallade ”sotarstatistiken” där landets skorstensfejare redovisar antalet sotningsförrättningar som gjorts under 2016. Statistiken är förmodligen den bästa vi har för att studera trender och utveckling då den innehåller detaljerade uppgifter årsvis ända från 1998.

Från PelletsFörbundets sida har vi koncentrerat oss på att titta på utvecklingen 2008- 2016 och kan konstatera att av landets c:a 2 milj. villor fanns 2016 endast 304 402 villapannor kvar. Det kan jämföras med att vi 2008 hade 440 343 pannor. Ett litet frågetecken är vilken typ av anläggning som de 63 125 villaägare som 2016 beviljats så kallad egensotning representerar (2008 var det 19 996 fastigheter).

Läs hela

/Bengt-Erik

Vi använder oss av cookies. Läs mer