Tillbaka

Vedeldning lika farligt som avgaser – kan leda till demens

Ännu en gång får forskningen stort utrymme i media. Och ännu en gång skiljer man inte på gammal och ny teknik utan drar all vedeldning över samma kam. Ändå VET MAN MYCKET VÄL att skillnaden mellan gammal och ny teknik är enormt stor.

Läs artikeln här

Att utsläpp av oförbrända kolväten och kväveoxider är ett hälsoproblem är väl dokumenterad kunskap.

Varför fortsätta finansiera denna typ av forskning när man istället borde fokusera på hur stora hälsovinstera blir om man byter gamla dåliga vedpannor mot ny modern förbränningsteknik?

/Bengt-Erik

Vi använder oss av cookies. Läs mer