Svenska producenter av industripellets i europeiskt samarbete – Snabbväxande marknad kräver motpart för internationella storköp

European Pellet Council, där svenska branschföreningen PiR sitter i styrelsen, har skapat en långsiktig arbetsgrupp för att stärka och förbättra samarbetet kring europeisk industripellets. Gruppen har döpts till European Industrial Pellet Suppliers group (EIPS) och kommer bland annat att agera motpart till Initiative Wood Pellets Buyers (IWPB) där bl.a. E.ON och Vattenfall ingår.

EIPS huvudfokus är att skapa en tydlig och enig aktör för samarbete och leveranser till några av världens största pelletsanvändare inom IWPB, där energijättar som E.ON och Vattenfall ingår. IWPB svarar för betydande årlig köpvolym vilket ställer höga krav på producenter och leverantörer. EIPS huvudfokus kommer bland annat att ligga på följande frågor:

  • Förbättra förutsättningar för leveransbyten mellan mer storskaliga pelletsanvändare, vilket stärker säkerheten vid t ex driftstopp
  • Tydliggöra pelletsindustrins hållbarhetsarbete, vilka krav som ställs och hur man levererar på dessa
  • Gemensamma kvalitetskrav
  • Skapa branschstandard för säkerhetsfrågor, PR och lobbying

– Vi ser många viktiga fördelar med en arbetsgrupp som EIPS, t ex att föra en gemensam och starkare talan i relationen med världens största pelletsanvändare och att snabbt och effektivt kunna lösa gemensamma problem och utmaningar. För PiR, som är den svenska branschorganisationen, är det också viktigt eftersom många av dessa storanvändare är kunder till våra medlemmar, och det är givetvis väldigt viktigt att våra medlemmar hålls underrättade om hur arbetet fortlöper. Vi ser att resultatet kan bli en mer harmoniserad handel bland storanvändare och att många administrativa trösklar kan tas bort från marknaden. Det ska vi jobba för, säger Hampus Mörner, ansvarig på Pelletsindustrins Riksförbund (PiR).