Tillbaka

Statistikrapport 1-2023 finns tillgänglig för medlemmar

Den första versionen av PelletsFörbundets rapport om statistik för 2023 finns tillgänglig för medlemmar i PelletsFörbundet genom att logga in på medlemssidorna.

Statistikrapporten innehåller uppgifter om pelletsprisindex, import och export av pellets samt en jämförelse mellan elpriser och pelletspriser.

El och pelletspriser

Denna jämförelse visar skillnaden mellan elpris och pelletspris. Elpriset varierar kraftigt jämfört med pelletspriset som är mer stabilt. Elpriset steg till över 200 öre per kWh under andra halvåret 2021 för de två elprisområdena i söder, EO3 och EO4. Sedan dess har elpriset varit under 200 öre per kWh endast under några månader under årets varma månader 2023. I november 2023 när utomhustemperaturen sjönk steg priset åter över 200 öre per kWh.

Pelletspriset steg under sommar och tidig höst 2022 från cirka 70 öre per kWh till cirka 117 öre per kWh för pellets levererad i säck vid köp av minst fyra pallar. Pellets levererad som 3 ton bulk har också stigit till omkring 103 öre per kWh under samma period. Priset för pellets levererad som minst 15 ton bulk har stigit från cirka 57 till 86 öre per kWh. Från september 2022 till och med december 2023 har priset för pellets legat på en relativt stabil nivå.

Källa elpriser: SCB Statistikdatabasen – Elhandelspriser på elenergi efter avtalstyp, elområde, kundkategori och månad. Avtal med rörligt pris (månadspris). Villa med elvärme. Elpriset är räknat inklusive ett generellt pålägg, samt nätavgift, energiskatt och moms.

Källa pelletspriser: Pelletsförbundet

Vi använder oss av cookies. Läs mer