Tillbaka

Mantex ny medlem i PelletsFörbundet

Mantex har blivit medlem i PelletsFörbundet. Försäljnings- och marknadschef Martin Frid svarar här på några frågor om vad Mantex gör och varför företaget valt att bli medlem.

Martin Frid vid mätutrustningen Biomass Analyzer

Martin Frid vid mätutrustningen Biomass Analyzer

Vad gör Mantex?

– Mantex AB utvecklar och säljer lösningar som använder röntgenteknik och avancerad mjukvara för att analysera torrhalten och i sågspån och sågverksflis inom pellets, pappers-massa och bioenergiindustrin. Vår produkt Biomass Analyzer har nyligen blivit typgodkänd av Biometria och får nu användas för attofficiellt bestämma torrhalt i sågspån och sågverksflis. Vi kan hjälpa en pelletsproducent att effektivisera ankomstkontrollen av sågspån och vi kommer även under nästa år att mäta på torrhalt och askhalt på färdiga pellets.

Vad är din roll inom företaget?

– Min roll är försäljnings- och marknadschef. Då vi är ett litet bolag är jag också den som är ute hos kunder och diskuterar våra lösningar.

Vad är aktuellt just nu?

– Just nu har vår produkt Biomass Analyzer erhållit ett typgodkännande från Biometria. Typgodkännandet ger våra kunder möjlighet att använda vår maskin för att mäta torrhalt i stället för att använda en traditionell ugn. Typgodkännandet var viktigt för oss för att vi ska kunna marknadsföra och sälja Biomass Analyzer så jag ägnar nu mycket tid åt att få ut budskapet och åka runt och träffa kunder. Vi har också stort fokus på vidareutveckling av vår Biomass Analyzer så att den även ska kunna mäta askhalt och energiinnehåll i andra material såsom bark och grot. Vår ambition är att lansera en ny version under 2024.

Varför har ni valt att gå med i PelletsFörbundet?

Vi vill lära oss mer om pelletstillverkning och lära känna de olika aktörerna i branschen. Den kunskapen är viktig att ha för att förstå hur vi kan hjälpa våra kunder att effektivisera verksamheten. Jag tycker också det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen och då är nätverksträffar och konferenser av stort värde.

Vad vill du lära dig mer om just nu?

–Jag är nyfiken på att besöka ett pelletsbruk för att se hur tillverkningen går till. Jag har varit på ett bruk i USA men inget i Sverige.

Text: Anders Haaker

Vi använder oss av cookies. Läs mer