Möt PelletsFörbundet i Almedalen 1- 4 juli

Hur kan bioenergin bidra för att få bort användning av fossil energi?
Möt Pelletsförbundet och Svebio i vår Träffpunkt H213. Vi samtalar gärna om hur vi kan rädda klimatet, ha krisberedskap och kring nyttan av inhemskt bränsle samt produktion av el och värme under kalla dagar. Visning av pelletskaminer och en stirlingmotor som producerar el av träpellets. Nästan all biomassa som vi använder till bioenergi är rester från skog och jordbruk. Bioenergin är lagringsbar och kan produceras när den bäst behövs. I år finns vi centralt på Hamnplan med en monter och seminarier.
I år samarbetar vi även med Dagenes Nyheter med en paneldebatt som även sänds i DN:s webb-TV den 4 juni 13:55- 14:40
LÄS MER HÄR AlmedalenProgram