Lantmännen valde pellets

Sveriges dominerande fodertillverkare Lantmännen har konverterat ytterligare en anläggning till träpellets i sin plan att bli fossilfri. Senaste bidraget är Holmsundsanläggningen utanför Umeå som i månadskiftet februari/mars fick sin containercentral på 2 MW levererad.

– Anläggningen använde tidigare 375 m3 olja för produktion av ånga till processen som nu helt konverterats till Pellets säger projektledare Gustav Tynelius på Lantmännen.

Läs mer här Goda exempel Lantmännen Holmsund