Har du anmält dig till Årsmötet?

Nu är det hög tid att anmäla sig till vår strategikonferens och vårt årsmöte på Isaberg. Som inspirationkälla har vi bjudit in Mikael Eliasson, en verklig entreprenör om alltid ser till möjligheterna och vägrar acceptera det omöjliga. Strandudden Lifestyle förverkligar drömmar och skapar ett hem utifrån personliga val och värderingar. Andreas Albihn, Conexio AB är en försäkringsmäklare som specialiserat sig på att bygga försäkringslösningar åt energibolag och andra typer av högriskverksamheter. Anmälan till kansliet så snart som möjligt. Läs mer om Årsmöte PelletsFörbundet 2018 (v3)