Fusion stärker pelletsbranschen

I samband med PelletsFörbundets årsstämma 2013 röstade medlemsföretagen igenom ett historiskt beslut om att anta nya stadgar till föreningen. Utslaget i omröstningen möjliggör en fusion med den närbesläktade branschorganisationen Pelletsintressenternas Samorganisation, PellSam, och stärker branschens samarbete och erbjudande mot marknadens olika segment.

Pelletsindustrins egna branschorganisation, PelletsFörbundet, idag enbart bestående av pelletsproducerande företag genomförde nyligen sin årsstämma i Stockholm. Inför stämman hade medlemmarna på sitt bord att rösta om ett förslag till nya stadgar för organisationen. De nya stadgarna innebär att fler företagskategorier än tidigare nu kan ansöka om medlemskap. Arbetet med att ta fram de nya stadgarna har skett i nära samarbete med den närbesläktade branschorganisationen PellSam som idag främst representerar företag för utrustning och service relaterat till pelletsanvändning. Inom kort kommer nu PelletsFörbundet och PellSam att fusioneras och gå samman under namnet PelletsFörbundet.

– Detta innebär att vi samlar mer kompetens och resurser under samma tak. PelletsFörbundet och PellSam har gemensamma mål och intressen och vi har sedan många år tillbaka ett bra samarbete. Fusionen ligger väl i linje med PelletsFörbundets vision om att pellets ska vara ett självklart alternativ i varje diskussion kring hållbara energilösningar, säger Lars-Erik Larsson, styrelseordförande.

Arbetet med att fusionera de båda organisationerna påbörjades i mitten av förra året och är nu så gott som klart. Genom att inkludera alla de företagskategorier som arbetar ut mot de olika kundsegmenten stärks nu branschens erbjudande av förnyelsebar och hållbar värme ytterligare. Intresset från de ingående organisationerna och medlemsföretagen har under arbetets gång mottagits med stort intresse och entusiasm.

– Stämman röstade enhälligt igenom förslaget vilket känns mycket positivt. Från alla håll i branschen går vi nu med stor entusiasm in i det inspirerande arbetet vi har framför oss. Vi har internt bland medlemsföretagen lanserat en kvalitetsmärkning av pellets som kommer komma ut på marknaden inom en snar framtid.  PellSam har sedan lång tid också certifierat installatörer av pelletsutrustning. Inom industrin finns det betydande mängder olja kvar att konvertera bort med hjälp av pellets. Vi ska fortsätta arbetet med att göra pellets till ett självklart alternativ i varje diskussion kring hållbara energilösningar.

Idag har PelletsFörbundet 15 medlemsföretag spridda över hela landet. Genom fusionen räknar man med att detta antal kommer att öka till ca 100 st. medlemsföretag av olika slag. Alla aktiva inom pelletsbranschen.

För mer info. kontakta
Lars-Erik Larsson, 070 750 02 03 eller Hampus Mörner, 08 441 70 77