Tillbaka

Nu är det klart – småhusägare kan söka konverteringsstöd för pelletskamin eller pelletspanna

Småhusägare som använder direktel eller gas för uppvärmning kan under vissa villkor ansöka om bidrag för att materialkostnader för att konvertera till pelletskamin eller pelletspanna. Ansökan kan skickas in från och med måndagen den 3:e juli. Bidraget gäller retroaktivt från den 8 november om beställningen gjordes tidigast det datumet. Stödet gäller i tre år fram till den sista december 2025 eller så långt pengarna räcker.

Den 15 juni fattade regeringen beslut att godkänna förordningen om energieffektivisering i småhus. Från måndag den 3 juli kan stödet sökas på Boverket.

Rosenbad

Rosenbad

Pelletsförbundet har skrivit om detta tidigare, här föjer några av villkoren:

  • Gäller ej fritidshus
  • Högst 50 procent av godkända kostnader, högst 60 000 kr per småhus, fördelat på högst 30 000 för en konvertering och högst 30 000 för klimatskärmsåtgärder.
  • Bidrag under 10 000 kr betalas inte ut.
  • Om varje hus som söker bidrag får 60 000 kr räcker avsatta medel på 1,2 miljarder under 2023-2025 till 20 000 småhus.
  • Regeringsbeslut 15 juni
  • Ansökningar kan tas emot den 3 juli via Boverkets e-tjänst

Läs mer om konverteringsstödet och skicka in din ansökan på Boverket

Vi använder oss av cookies. Läs mer