Tillbaka

Energimyndigheten uppmanar konsumenter att vara ute i god tid med beställningar av pellets

Energimyndigheten uppmanar pelletskonsumenter att i god tid lägga sina beställningar av pellets och stärka sin beredskap. Efterfrågan på pellets ser ut att fortsätta vara stark och det är därför viktigt med kontinuitetsplanering när det kommer till inköp av pellets, skriver Energimyndigheten.

En gång i månaden skickar Energimyndigheten ut ett nyhetsbrev med titeln ”Lägesbild över energiförsärjningen med anledning av kriget i Ukraina”. Det senaste nyhetsbrevet publicerades den 27 juni 2023. Myndigheten skriver om läget för bland annat drivmedel, el, gas, olja och biobränslen.

Pellets

Pellets

Energimyndigheten konstaterar i nyhetsbrevet att råvarubrist kopplat till sågverkskonjunkturen och förväntat ökad efterfrågan från fjärrvärmesektorn gör att det finns risk att tillgången på pellets kommer att vara begränsad under kommande uppvärmningssäsong.

Energimyndigheten har också från den 20 juni beslutat om krisnivå ”tidig varning” för det västsvenska naturgasnätet och den gällde fortfarande den 27 juni när nyhetsbrevet publicerades. Myndigheten bedömer att det fortsatt finns utmaningar för gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden vintern 2023/24.

Läs mer i Energimyndighetens nyhetsbrev på denna länk

Vi använder oss av cookies. Läs mer