Tillbaka

Kom och lyssna på Kenneth Ahlström på PelletsFörbundets Vårmöteskonferens

Kenneth har med ett starkt personligt engagemang, stor kunskap och uthållighet, haft ett avgörande inflytande för att genomföra projekt inom ett aktuellt område – hållbara värmelösningar med pellets som minskar elberoendet och effektbrist i lokala elnät. För sina insatser fick Kenneth Ahlström, miljö- och energichef på Kopparstaden, Falu kommuns bostadsbolag, nyligen ta emot 2023 års Jan Häckners bioenergistipendium, tillsammans med ytterligare en pristagare: Pontus Friberg på Pyrocell.

På bild från vänster: Pontus Friberg, Kenneth Ahlström och Cecilia Häckner.

På bild från vänster: Pontus Friberg, Kenneth Ahlström och Cecilia Häckner.

Här följer motiveringen till Jan Häckners Bioenergistipendium – som väl sammanfattar Kenneths insatser för att ersätta el med pellets: ”I samhället Sundborn i Falu kommun har en utbyggnad av biobaserad fjärrvärme ersatt värmepumpar och förser ny bostadsbebyggelse med värme. Genom projektet minskas effektbehov och elanvändning, samtidigt som Kopparstaden visar att biobaserad fjärrvärme är konkurrenskraftig i mindre orter. Elbehovet minskas från 400 000 kWh/år till 9 000 kWh/år. Investeringskostnaden är ungefär densamma som för nya värmepumpar, men valet av biobaserad fjärrvärme ger en mer förutsägbar driftsekonomi och tryggare värmeförsörjning. Kenneth Ahlström belönas som idégivare, initiativtagare och eldsjäl, förutsättningar till att genomföra projektet.” Anläggningen togs i drift under våren 2022.

Kommer till Falkenberg 11 maj

Intresset för lösningen att ersätta el med pellets är stort och Kenneth är en efterfrågad talare. Vi är glada att Kenneth nästa vecka, den 11 maj, kommer till PelletsFörbundets Vårmöteskonferens i Falkenberg för att dela med sig av sina erfarenheter och svara på frågor.

Läs mer om programmet och anmäl dig här.

Vi använder oss av cookies. Läs mer