Tillbaka

Årets Årsmöte i Jönköping den 4 april

Årets årsmöte kommer att hållas hos Jönköpings Energis kraftvärmeverk vid Torsvik, torsdagen den 4:e april 2019. Vi inleder med ett studiebesök och rundvandring på kraftvärmeverket i Torsvik.

Efter att bioenergin i samhällsdebatten varit lite i skuggan av en elektrifiering finns det idag många positiva signaler. All fler inser också att vår bransch verkligen kan göra skillnad. Från styrelsen sida är vi naturligtvis medveten om att media fortfarande hellre skriver kritiska artiklar än framhåller vår bransch positiva tilläggsvärden och att det fortfarande finns olika åsikter kring framtidens energiförsörjning.

Som vanligt har vi passat på att bjuda in några aktuella föredragshållare ger oss en inblick i vad som är på gång för att nå ett koldioxidfritt välfärdssamhälle där vår bransch och våra företag utan tvekan kommer att spela en nyckelroll.

Läs mer i inbjudan

Vi använder oss av cookies. Läs mer