Tillbaka

Välkommen till uppstartsmötet för ”Swedish Bioenergy Climate Solutions”

Projektet Swedish Bioenergy Climate Solutions har fått stöd av Energimyndigheten för att finansiera ett sekretariat som kan hjälpa till att nå ut internationellt med svensk teknik, innovationer och tjänster inom bioenergiområdet. Projektarbetet leds av en projektgrupp bestående av RISE, Svebio, Pelletsförbundet och Skogforsk.

Vi hälsar alla intresserade företag välkommen till ett uppstartsmöte där du som företagare och entreprenör är med och bestämmer inriktningen på projektet för hur vi lämpligast kan etablera svenska bioenergilösningar på internationella marknader.

När: Torsdag 7 mars 2019, kl 09.30 – 15.30
Plats: Gothia Science Park, Kanikegränd 3, 541 23 SKÖVDE
Anmälan: Helst före den 28 febr. med tanke på bokning av lunch, men senast den 4 mars
kansliet@pelletsforbundet.se, eller telefon 0510- 285 30

Konferensen är gratis – vi bjuder på fika och lunch!

Mer information i inbjudan

Vi använder oss av cookies. Läs mer