Villkor för medlemskap i Svebio

Dessa villkor gäller för Privat medemskap i Svebio samt Associerat Medlemskap i Svebio.

1. Avtal, villkor och företagsinformation

1.1 I dessa ”Villkor” anges avtalet mellan Svenska Bioenergiföreningens Service AB (”SVEBIO”), SE556232368201, med säte på Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm, Sverige och den person som finns namngiven i Ansökningsformuläret gällande medlemskap i Svebio.
1.2 Dessa Villkor, Registreringsformuläret, Svebios bekräftelse till dig, Orderkvitto eller Faktura anger hela Avtalet mellan dig och oss. I händelse av konflikt ska Villkoren gälla. Skriv ut och behåll en kopia av dessa användarvillkor för framtida referens.

1.3 Ditt medlemskap gäller 1 år från och med godkänd betalning.

 • Privat medlemskap i Svebio
  Privatpersoner som vill stödja Svebios verksamhet är välkomna som privata medlemmar för 550 kr/år (inkl. moms).
 • Associerat medlemskap i Svebio
  Medlemmar i LRF, Lantmännen, Södra eller Mellanskog kan bli Associerade stödmedlemmar i Svebio för 395 kr/ år plus moms.

1.4 Genom att skicka Ansökningsformuläret godkänner du att vara bunden av denna överenskommelse, som kommer att bli fullständig och bindande när vi bekräftar din betalning eller utfärdar en faktura.

2. Betalningsvillkor

2.1 Betalning
Betalning sker via den i registreringsformuläret valda betalningsmetoden (Swish, Kortbetalning eller Faktura). Kortbetalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med partners. Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Ditt kort debiteras omedelbart.

2.2 Bekräftelse av medlemskapsregistrering
Efter betalning skickas ett mail som bekräftar ditt medlemskap till den e-postadress som anges vid registreringstillfället. Om du inte hittar bekräftelsen, vänligen kontakta; Maria Zetterberg, Svebio, 08-441 70 82, maria.zetterberg@svebio.se

2.3 Ändring av kontraktsvillkor
Svenska Bioenergiföreningens Service AB har efter det avslutade köpet inte rätt att ändra villkoren för det aktuella köpet om inte annat avtalats. Om emellertid det pris som uppstår på grund av ett tekniskt fel skulle vara orimligt jämfört med de priser som anges i dessa villkor måste priset justeras i enlighet med dessa villkor.

3. Uppsägning av medlemskap

3.1 Privat Medlemskap i Svebio
Ditt Privata Medlemskap gäller 1 år från och med godkänd betalning. Du förlänger ditt medlemskap genom att betala och godkänna det erbjudande om förlängning som skickas till angiven e-postadress. Ditt medlemskap avslutas om vid ej erhållen betalning.

3.2 Associerat medlemskap i Svebio
Ditt Associerade Medlemskap gäller 1 år från och med godkänd betalning. Du förlänger ditt medlemskap genom att betala och godkänna det erbjudande om förlängning som skickas till angiven e-postadress. Ditt medlemskap avslutas om vid ej erhållen betalning.

3.3 Du kan också avsluta ditt medlemskap för kommande period genom att kontakta Maria Zetterberg, Svebio, 08-441 70 82, maria.zetterberg@svebio.se

4. Integritetspolicy
Vi på Svebio använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter kan användas för följande syften:

 • informationsförmedling (ge relevant information om Svebio och våra aktiviteter t.ex veckobrev, kallelser, pressmeddelanden, inbjudningar till konferenser, deltagande i projekt och arbetsgrupper etc),
 • underlätta din tillgång till medlemsexklusivt material (t.ex. nyhetsbrev, analyser, prenumerationer mm),
 • distribution av våra tidningar Bioenergi och Bioenergy International (print och digitalt),
 • erbjuda kundservice och annan service som del av avtalet med medlemsföretag (inkl. fakturering, utbetalningar),
 • organisera evenemang och workshops, (inbjudningar till att tala vid våra konferenser och evenemang),

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tryckerier för distribution av tidningar. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

4.1 Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter. Du har rätt att avregistrera dig från nyhetsbrev men även att helt raderas ur våra system.

4.2 Vill du veta mer?
Här hittar du vår fullständiga integritetspolicy med mer utförlig information om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss:

Svenska Bioenergiföreningen Service AB
Postadress:
 Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm
E-post: post@svebio.se
Telefon: 08-441 70 80

5. Tvister och juridiska frågor
Svensk lag gäller för alla inköp enligt dessa villkor. Vi tillämpar 3 års juridisk garanti.

Senast uppdaterad 2019-05-23

Vi använder oss av cookies. Läs mer