Spendrups bryggeri

Att använda pellets för uppvärmning är en självklarhet mot bakgrund av de utmaningar och krav vi har på en effektivare energianvändning och minskade klimatgasutsläpp. Förutom att man gör en god gärning för miljön så bör pellets vara det självklara valet för industrin. Hos PelletsFörbundet du goda exempel på industrier som konverterar till pellets. Spendrups är ett.

Spendrups dravförbänning

Spendrups dravförbänning.

Bryggeriresterna blir boenergi

Genom att ta tillvara på och förbränna den organiska restprodukten drav ersätter Spendrups 3, 5 miljoner liter inköpt olja med egen bioenergi på sitt bryggeri i Grängesberg. Den nya dravanläggningen är den första i Sverige och den enda kända i världen som förbränner torr drav.

Att öl görs av vatten, jäst, malt och humle och helst enligt den tyska renhetslagen från 1516 vet de flesta. Att den största restprodukten från öltillverkning kallas drav och är en organisk massa bestående av rester av kornmalt vet kanske inte lika många. Bryggerijätten Spendrups producerar 160 miljoner liter öl om året, en tillverkning som också genererar 30 000 ton drav. Det näringsrika draven lämpar sig väl till djurfoder, men också till utvinning av biogas, varför ölbryggarna länge haft anledning och möjlighet att sälja det vidare. Så även Spendrups!

Läs mer om Spendrup konvertering hos Bioenergi

Vi använder oss av cookies. Läs mer