Tillbaka

SCA investerar i pelletsfabriken för bättre miljö

SCA investerar 50 miljoner kronor i bland annat ett vått elfilter, för att minska miljöpåverkan från pelletsfabriken i Härnösand och reducera störningar för närboende. Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2022.

Härnösand Pelletsfabrik.

Fotograf: Juliana Yondt

Sedan 1992 tillverkas träpellets vid Murbergsvikens industriområde i Härnösand.

I samband med torkprocessen frigörs terpener och hartssyror som naturligt finns i trä. När ångorna tillsammans med partiklar utsätts för solljus uppstår ibland ett ljusbrytningsfenomen som får ångorna att se blåaktiga ut och röken kan lukta lite annorlunda.

Vi investerar nu i ny teknik, ett vått elfilter, för att ta hand om partiklarna bättre och därmed minimera de tillfällen då blårök kan uppkomma, berättar Per-Arne Persson, fabrikschef vid SCA Bionorr.

SCA kommer att göra tekniska mätningar för att säkerställa förbättringarna efter det genomförda projektet, men ett viktigt inspel blir även återkoppling från en lokal ”luktpanel” som SCA kommer att engagera under projekttiden.

Vi vill genom panelen ta del av närboendes upplevda erfarenheter, före och efter projektets genomförande. Det kommer bli ett värdefullt underlag för oss i projektet, säger Per-Arne.

Utöver detta pågår ett projekt för att ytterligare förbättra reningen av process- och dagvatten. En ny sedimenteringsbassäng har redan tagits i bruk och ytterligare en är under uppförande och driftsätts hösten 2021.

SCA Pellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin i form av sågspån från bolagets sågverk.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Arne Persson, fabrikschef Bionorr, tel: 070-663 74 88
Björn Lyngfelt, kommunikationschef, SCA, tel: 070-626 82 23

Vi använder oss av cookies. Läs mer