Tillbaka

Ny prismodell ska minska effekttopparna i elnätet i Göteborg

Elektrifieringen av samhället är snabb och kraftfull. För att omställningen ska lyckas måste elnätskapaciteten i Göteborgsregionen på sikt fördubblas men vi måste också hushålla med den kapacitet som redan finns. Därför inför Göteborg Energi Nät AB (GENAB) en ny prismodell som ska motverka effekttoppar i elnätet. Med den nya prismodellen kan våra kunder aktivt påverka effektsituationen och se resultatet av insatsen på den egna elnätsfakturan.

– Att elektrifieringen i Göteborg tar fart är glädjande och nödvändigt om vi ska klara omställningen och stadens ambitiösa klimatmål. Men den innebär också att det kan bli trångt i elnätet om alla använder mycket el samtidigt. För att undvika att dessa effekttoppar uppstår måste vi använda elen på ett smartare sätt, säger Lars Edström, VD för GENAB och affärschef för el- och gasnät på Göteborg Energi.

Göteborg Energi

Genom att ändra vårt beteende i vardagen kan vi undvika effekttoppar i elnätet.

Lägre effektuttag ger lägre avgift

Effektavgiften innebär att kunder som undviker att använda mycket el på samma gång och därmed håller nere sitt effektuttag får en lägre avgift. Det kan till exempel handla om att inte använda alla elprodukter med hög effekt samtidigt eller att ladda elbilen med lägre effekt under längre tid.
– Vi har tagit fram ett konkret förslag kring hur man från nationell nivå kan stärka elnätskapaciteten till Göteborgsregionen men vi måste också sätta in de åtgärder vi kan för att hushålla med det som redan finns. Den nya prismodellen och införandet av en handelsplats för effekt är några exempel som vi genomför för att vårt lokala elnät ska vara så effektivt som möjligt. Vi har också ökat våra investeringar och reinvesteringar i elnätet med 25 procent, säger Lars Edström.

Oförändrad total avgift

Effektavgiften baseras på den timme under månaden där effektuttaget är som högst och motsvarande modell finns sedan tidigare på företagssidan. Men även om kunder som har ett högt effektuttag får betala en högre avgift så kommer de totala intäkterna till Göteborg Energi inte att öka.
– Nej, den nya prismodellen kommer inte att ge oss högre intäkter på totalen. Det handlar om att använda vårt elnät så effektivt som möjligt. I jämförelse med övriga kommuner i Sverige ligger våra elnätsavgifter på en låg nivå. Om vi kan förändra vårt beteende och tillsammans jämna ut vårt effektuttag kan vi undvika onödig och kostsam utbyggnad av elnätet, säger Lars Edström.

Fakta ny prismodell för elnät

• Den nya prismodellen införs från och med den 1 augusti och gäller villa- och radhusägare
• Prismodellen är utformad med en fast och två rörliga avgifter
• Den fasta avgiften är betydligt lägre än tidigare och genom de två rörliga avgifterna har kunderna möjlighet att själva påverka sin elnätskostnad
• Elöverföringsavgiften (rörlig) baseras på hur mycket el kunden använder. Sänks i den nya modellen.
• Den nya komponenten – effektavgiften (rörlig) baseras på den timme i månaden där kunden förbrukat högst effekt, det vill säga använt många elprodukter samtidigt.
• Alla kunder kan följa sin förbrukning på Göteborg Energis webb under ”mina sidor”
• Mer information om den nya prismodellen finns här.

Vi använder oss av cookies. Läs mer